Fotografi skapt av

Laget mellom 1969-01-01 og 1969-12-31

Signatur: ubb-haa-0012
Eies av

Beer-work party (Fur: “tawisa”) organized in connection with house building. Note the circular stone base of the building and the wooden frame of the conical roof that will be covered by thatch.

Dette bildet er en del av utstillingen Photos

Dette bildet er knyttet til emnene Mann, Feltarbeid, Arkeologi, Fargefotografi, Sosialantropologi, Forskning, Landsby, Tradisjonell byggeskikk

Relatert til: Sudan-samlingen

Samling

Haaland-samlingen

Inneholder fotografier tatt av Randi og Gunnar Haaland i Darfur se mer


comments powered by Disqus