Fotografi skapt av

Laget mellom 1965-01-01 og 1965-12-31

Signatur: ubb-haa-0344
Eies av

Fur women are fetching water from a shallow pond by means of calabashes (Fur: “kere”) and pouring it into clay pots (Fur: “tawu”) that they carry on their heads back to the village. Activities connected with food preparation like grinding grains, collecting firewood, fetching water (Fur: “koro”) are considered female work.

Dette bildet er en del av utstillingen Photos

Dette bildet er knyttet til emnene Kvinne, Kvinner i arbeid, Feltarbeid, Arkeologi, Fargefotografi, Vann, Sosialantropologi, Forskning, Esel

Relatert til: Sudan-samlingen

Samling

Haaland-samlingen

Inneholder fotografier tatt av Randi og Gunnar Haaland i Darfur se mer


comments powered by Disqus