Fotografi skapt av

Laget mellom 1969-01-01 og 1969-12-31

Signatur: ubb-haa-0521
Eies av

Circumcision festivities with procession of women carrying objects related to food making as well as others related to male activities like hunting and warfare. This procession is called “ferangabia” which in Fur language means “the dance of the gazelle”. Note the cowrie shells (Fur: “kandura”, Arabic: “wadda”) in women’s hair: the shape of cowrie lends itself to metaphoric association with the vagina (Fur: “sendi”).

Dette bildet er en del av utstillingen Photos

Dette bildet er knyttet til emnene Kvinne, Barn, Mann, Feltarbeid, Arkeologi, Religion, Fargefotografi, Sosialantropologi, Forskning, Gruppe, Landsby

Relatert til: Sudan-samlingen

Samling

Haaland-samlingen

Inneholder fotografier tatt av Randi og Gunnar Haaland i Darfur se mer


comments powered by Disqus