Fotografi skapt av

Laget mellom 1965-01-01 og 1965-12-31

Signatur: ubb-haa-0543
Eies av

A group of nomadized Fur resting under the shadow of a tree.

Dette bildet er en del av utstillingen Photos

Dette bildet er knyttet til emnene Arkeologi, Colour Photography, Feltarbeid, Sosialantropologi, Gruppe, Forskning

Relatert til: Sudan-samlingen

Samling

Haaland-samlingen

Inneholder fotografier tatt av Randi og Gunnar Haaland i Darfur se mer


comments powered by Disqus