Fotografi skapt av

Laget mellom 1937-01-01 og 1939-12-31

Signatur: ubb-kk-n-415-092
Eies av Billedsamlingen

Utfylt område mellom Østre og Vestre Strømkai. Se gjerne i eldre bergenskart (1848) eller foto for sammenligning med i dag.
Vincent Lunges gate i Nonneseterkvartalet ses til venstre.
Oppdragsgiver: Polarutstillingen i Bergen 1940. Utstillingen ble ikke gjennomført pga. andre verdenskrig.

Dette bildet er knyttet til emnene Bygninger, By- og småsteder, Gate, Lastebil, Byggeplass

Relatert til: Strømmen, Lillestrømmen

Samling

Nyere KK-samling

Atelier KK er arvtakeren etter fotograf Knud Knudsen. Atelier ... se mer

Tilknyttede steder

Teknikk

S/H plast negativ

Teknikken slik den er brukt i Billedsamlingens katalogisering innbefatter både acetat og polyesterfilm. Nitrat legges for seg.


comments powered by Disqus