Fotografi skapt av

Laget mellom 1937-01-01 og 1939-12-31

Signatur: ubb-kk-n-415-094


Bestill


Alle bilder kan fritt lastes ned og brukes mot kreditering av fotograf og institusjon.


Eies av Billedsamlingen

Utfylt område mellom Østre og Vestre Strømkai. Vincent Lunges gate og Østre Strømkai i Nonneseterkvartalet ses til venstre.
Oppdragsgiver: Polarutstillingen i Bergen 1940.
Utstillingen ble ikke gjennomført pga. andre verdenskrig.

Dette bildet er knyttet til emnene Kvinne, Barn, Bygninger, Fjell, By- og småsteder, Byggeplass, Tregjerde

Relatert til: Strømmen, Lillestrømmen

Samling

Nyere KK-samling

Atelier KK er arvtakeren etter fotograf Knud Knudsen. Atelier ... se mer

Teknikk

S/H plast negativ

Teknikken slik den er brukt i Billedsamlingens katalogisering innbefatter både acetat og polyesterfilm. Nitrat legges for seg.


comments powered by Disqus