Fotografi skapt av

Laget mellom 1937-01-01 og 1939-12-31

Signatur: ubb-kk-n-415-094
Eies av Billedsamlingen

Utfylt område mellom Østre og Vestre Strømkai. Vincent Lunges gate og Østre Strømkai i Nonneseterkvartalet ses til venstre.
Oppdragsgiver: Polarutstillingen i Bergen 1940.
Utstillingen ble ikke gjennomført pga. andre verdenskrig.

Dette bildet er knyttet til emnene Kvinne, Barn, Fjell, Bygninger, By- og småsteder, Byggeplass, Tregjerde

Relatert til: Strømmen, Lillestrømmen

Samling

Nyere KK-samling

Atelier KK er arvtakeren etter fotograf Knud Knudsen. Atelier ... se mer

Teknikk

S/H plast negativ

Teknikken slik den er brukt i Billedsamlingens katalogisering innbefatter både acetat og polyesterfilm. Nitrat legges for seg.


comments powered by Disqus