Fotografi skapt av

Laget mellom 1939-01-01 og 1949-12-31

Signatur: ubb-kk-n-427-025
Eies av Billedsamlingen

I 1956 ble Nordre Fosswinckels gate en del av Rosenbergsgaten.
Oppdragsgiver: Arkitekt Michelsen. Kontoradresse: Nordre Fosswinckels gate 6a.
Til høyre ses skilt for Military Police H.Q.

Dette bildet er knyttet til emnene Bygninger, By- og småsteder, Bil, Gate, Arkitekt, Lastebil, Eksteriør, Fortau, Military Police

Samling

Nyere KK-samling

Atelier KK er arvtakeren etter fotograf Knud Knudsen. Atelier ... se mer

Tilknyttede steder

Teknikk

S/H plast negativ

Teknikken slik den er brukt i Billedsamlingens katalogisering innbefatter både acetat og polyesterfilm. Nitrat legges for seg.


comments powered by Disqus