Fotografi

reprodusert av


Oppdragsgiver:


Laget mellom 1946-01-01 og 1946-06-01

Signatur: ubb-kk-n-428-184
Eies av Billedsamlingen

Reprofoto av dokument. Gjelder innførsel av bolster fra Belgia

Dette bildet er knyttet til emnene Oppdragsfoto, Søknad, Dokument

Samling

Nyere KK-samling

Atelier KK er arvtakeren etter fotograf Knud Knudsen. Atelier ... se mer

Teknikk

S/H plast negativ

Teknikken slik den er brukt i Billedsamlingens katalogisering innbefatter både acetat og polyesterfilm. Nitrat legges for seg.


comments powered by Disqus