Fotografi skapt av

Laget mellom 1913-01-01 og 1915-12-31

Signatur: ubb-kk-nax-0247
Eies av

Dette bildet er knyttet til emnene Kirke, By- og småsteder, Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Bolighus, Fabrikk

Samling

Teknikk

Tørrplate negativ

Tørrplatene kom i bruk fra 1870-årene. De var ferdig preparerte og kunne fremkalles en tid etter at platen ble eksponert, slik at fotografen slapp å ha tilgang til mørkerom ute i felt.


comments powered by Disqus