Fotografi skapt av


Oppdragsgiver:


Laget mellom 1958-01-01 og 1958-12-31

Signatur: ubb-lan-152
Eies av Billedsamlingen

Det gamle lystgårdanlegget ble revet i 1917 og erstattet med nybygg for Hans Wesfal-Larsen, tegnet av Ole Landmark i 1919. Landmark brukte hovedmotivene fra 1700-tallshuset i utformingen av nybygget, både i hovedfasaden og sidefløyene, samt i det innelukkede gårdsrommet. Huset fra 1919 er derfor et godt eksempel på Landmarks tidlige arkitektoniske utrykk, inspirert av bergenske og vestnorske byggetradisjoner

Dette bildet er knyttet til emnene Statuer/Skulptur, Villa, Arkitekt, Steinhelle, Inngangsparti, Jonisk søyle, Arkvindu, Arkitekter

Relatert til: Ole Landmark, Hans Peter M. Westfal-Larsen

Samling

Ole Landmarks samling

Ole Landmark (1885-1970) var en kjent arkitekt fra Bergen og r... se mer


comments powered by Disqus