Fotografi

Signatur: ubb-ms-utst-0021


Bestill


Alle bilder kan fritt lastes ned og brukes mot kreditering av fotograf og institusjon.


Eies av

Københavns Universitet har sin opprinnelse i 1419, da pave Martin Vs tillater Erik av Pommern å opprette lærestolen i sin hovedstad. Det ble likevel ikke realisert før 1475. Da mottok Christian I på ny pavens velsignelse, denne gang Sixtus IV, til opprettelse av et universitet i ”Hafnia”. 1479 ble det endelig innviet i Vor Frue Kirke i København, med de tradisjonelle fire fakulteter for teologi, juss, medisin og filosofi. Universitetet var dominerende under Kalmarunionen og helstaten, og norske embedsmenn og prester var i all hovedsak uteksaminerte herfra. Pergamentet i rull er tradisjonsrikt og forseggjort, og gratulasjonen viser også til de mange århundrer med felles akademisk tradisjon. Ikke minst med referansen til en av universitetets og dansk kulturs sentrale skikkelser, Ludvig Holberg, som knytter sterke historiske bånd mellom lærestedene.

Dette bildet er en del av utstillingen Universitas Bergensis Est!

Relatert til: Gratulasjonsbrev: Københavns Universitet


comments powered by Disqus