Fotografi

Signatur: ubb-ms-utst-0024


Bestill


Alle bilder kan fritt lastes ned og brukes mot kreditering av fotograf og institusjon.


Eies av

Norges Tannlægehøgskole i Oslo, opprinnelig Den Norske Tandlægeforenings Tekniske Tandlægeinstitut ble etablert i 1905 og bygget på Statens poliklinikk for Tannsykdomme som drev undervisning i årene etter 1893. Staten overtok ansvaret i 1909 og navnet ble endret til Statens Tandlægeinstitut,og i 1928 til Norges Tandlægehøiskole. Skolen fikk professorater i 1919 ikke ulikt Bergens Museum, som fikk 5 professorater i 1914. Stortingets Lov om Norges Tannlegehøyskole (1938) bragte skolen nærmere universitetsstatus og den ble i 1959 omdannet til Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Hilsenen til UiB uttrykker klare ønsker om et fruktbart samarbeid innen fagfelt som var veletablerte i Bergen i 1948.

Dette bildet er en del av utstillingen Universitas Bergensis Est!

Relatert til: Gratulasjonsbrev: Norges Tannlægehøgskole


comments powered by Disqus