Fotografi

Signatur: ubb-ms-utst-0030


Bestill


Alle bilder kan fritt lastes ned og brukes mot kreditering av fotograf og institusjon.


Eies av

Universitetet i Oslo ble, etter mange års bekymring for virkningen det ville ha på patriotiske kretser i Norge, vedtatt av kong Frederik VI i 1811. Opprettelsen var ikke minst resultatet av store private donasjoner fra norske undersåtter. Det åpnet i 1813 som Det Kongelige Frederiks Universitet i Christiania - Universitas Regia Fredericiana. Det var da det nest største universitet i dobbeltmonarkiet Norge-Danmark, i den nest største byen i Norge. Kun ett år senere løsrev Norge seg, med den danske tronarvingen som ny konge og vedtok sin egen Grunnlov. Navnet ble endret til Universitetet i Oslo i 1939. Det var landets eneste universitet frem til opprettelsen av UiB i 1946. De fleste akademikere i Bergen hadde si utdannelse fra Oslo og den rause anerkjennelsen derfra var en viktig bekreftelse av det nye universitetets plass i den nasjonale gjenreisningen. Universitetet i Oslo sin hilsen er helt på høyde med tidens tro på lærestedenes rolle for landets fremtid når det håper at UiB ”i en by som i særlig grad forener tradisjonene fra fortiden med friskt og virksomt liv i nutiden, forbinde fortidens heder med med fremtidens styrke i den felles kamp for en lykkeligere fremtid for menneskeheten”. Dette er et alvor og en høytid som preger alle kildene fra UiBs innvielse i 1948.

Dette bildet er en del av utstillingen Universitas Bergensis Est!

Relatert til: Gratulasjonsbrev: Universitetet i Oslo


comments powered by Disqus