Fotografi

Signatur: ubb-ms-utst-0031


Bestill


Alle bilder kan fritt lastes ned og brukes mot kreditering av fotograf og institusjon.


Eies av

Uppsala Universitet er grunnlagt i 1477 gjennom pavelig bulle utstedt av pave Sixtus IV og det eldste universitetet i Skandinavia. Paven ga universitetet de samme rettigheter og privilegier som Bologna. Som erkebispesete og kirkelig administrasjonssentrum siden middelalderen har Uppsala også en eldre tradisjon som lærestol. Blandt andre Carl von Linné, Anders Celsius og Anders J. Ångström er blant de tidligere ansatte. Åtte konger og fjorten statsministre er tidligere studenter ved Uppsala. Mange svenske akademiske tradisjoner, som den hvite studenterluen, har også sin opprinnelse her. Studenforeninger organisert etter såkalte “nationer”, eller regioner i Sverige, preger universitetet siden den formelle inndelingen av 1663, på samme måte som i Lund, Helsingfors og ved de fleste nyere svenske universiteter. Den vakre og høytidelige hilsenen fra Uppsala til UiB trekker linjene over hundreår og viser til gjensidig utveksling av forskning og kultur mellom Bergen og det øvrige Norden. Slik fastslår Nordens eldste universitet at det nye universitetet er den naturlige fortsettelsen på en lang og fruktbar tradisjon. Den historisk mest betydningsfulle lærestolen i Norden valgte dermed denne viktige begivenheten for Norge til å formidle hvilket kjent, unikt og solid fundament århundrers utvikling og Bergens Museum hadde skapt for et nytt universitet: ”sällan torde ett universitet vid sin tilblivelse ha förmånen att bygga på en så solid og beprövad grund.”

Dette bildet er en del av utstillingen Universitas Bergensis Est!

Relatert til: Gratulasjonsbrev: Uppsala Universitet


comments powered by Disqus