Fotografi

Signatur: ubb-ms-utst-0036
Eies av

Telegrammet er signert Harald Ulrik Sverdrup, president i The International Association of Physical Oceaonography. Med internasjonal erfaring påpeker han aktelsen Det Geofysiske Institutt har opparbeidet seg, og betydningen det vil få for fremtiden.

Dette bildet er en del av utstillingen Universitas Bergensis Est!


comments powered by Disqus