Fotografi

Signatur: ubb-ms-utst-0037
Eies av

Telegrammet fra Bergens Handelskammer vektlegger de rike kulturinteresser som står sterkt i Bergen, nå universitetsbyen Bergen.

Dette bildet er en del av utstillingen Universitas Bergensis Est!


comments powered by Disqus