Fotografi skapt av

Dato: 1975-09-08

Signatur: ubb-sg-022-029
Eies av Billedsamlingen

Overbibliotekar Mattias Tveitane

Dette bildet er knyttet til emnene Kaffeselskap, Universitetsbibliotek, Overbibliotekar, Kontorrekvisita

Relatert til: Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen

Avbildet:

Mattias Tveitane
(1927-02-24 - 1985)

Filolog, bibliotekar og navneforsker. Fra 1961 jobbet han på Universitetsbiblioteket i Bergen, fra 1975 til ...

Relaterte bilder:

Teknikk

S/H plast negativ

Teknikken slik den er brukt i Billedsamlingens katalogisering innbefatter både acetat og polyesterfilm. Nitrat legges for seg.


comments powered by Disqus