Fotografi skapt av

Dato: 1970-11-06


Nettsider
Hallvard S. Bakken

Signatur: ubb-ts-35-0813
Eies av

Portr medvikende Helge Tuft, Øystein Selenius Olsen og Hedi Lund. Dessuten UB-samling med Knut Fægri, H.S. Bakken og Ragna Sollied, samt gatebilder (bil-buss-kollisjon?) i Engen.

Dette bildet er knyttet til emnene Portrett, Bil, Buss, Musikal, Skuespiller, Universitetsbibliotekar

Avbildet:

Knut Fægri
(1909-07-17 - 2001-12-10)

Hallvard Sand Bakken
(1900-10-26 - 1979-11-27)

Overbibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Bergen

Ragna Sollied
(1900 - 1998)

Øystein Selenius Olsen

Skuespiller og musiker

Helge Tuft
(1947-06-21 - 2000-04-04)

Musiker og lærer

Samling

Trygve Schønfelders samling

Trygve Schønfelder (1939-2015) var utdannet cand.mag. i kjemi... se mer

Teknikk

Format: 35 mm

Format: kontaktkopi


comments powered by Disqus