Fotografi skapt av

Dato: 1960-07-04

Signatur: ubb-w-f-009502
Eies av

Lille Lungegårdsvann

Dette bildet er knyttet til emnene Flyfoto, Museum, By- og småsteder, Oversiktsbilde, Vann, Elektrisitetsverk

Samling

Widerøesamlingen

Fjellanger-Widerøe var et av flere flyselskaper som fra 1... se mer


comments powered by Disqus