Fotografi skapt av

Dato: 1950-07-05

Signatur: ubb-w-sh-022813
Eies av

Dette bildet er knyttet til emnene Flyfoto, Museum, Boligblokk, Kirke, Havn

Samling

Widerøesamlingen

Fjellanger-Widerøe var et av flere flyselskaper som fra 1... se mer


comments powered by Disqus