Fotografi skapt av

Dato: 1954-08-20

Signatur: ubb-w-sh-078490
Eies av

Dette bildet er knyttet til emnene Flyfoto, Oversiktsbilde, Hermetikkfabrikk

Relatert til: Norsk Bjergingskompagni A/S

Samling

Widerøesamlingen

Fjellanger-Widerøe var et av flere flyselskaper som fra 1... se mer


comments powered by Disqus