Fotografi skapt av

Dato: 1958-09-06

Signatur: ubb-w-sh-119836
Eies av

Dette bildet er knyttet til emnene Flyfoto, Museum, Boligblokk, Bro, Oversiktsbilde, Industribygning

Samling

Widerøesamlingen

Fjellanger-Widerøe var et av flere flyselskaper som fra 1... se mer


comments powered by Disqus