Kvittering skapt av

Dato: 1826-02-01Signatur: ubb-ms-0167-03-11-7-088


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger

Relatert til R. Hille og Jacob Bøe

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Tilknyttede steder


comments powered by Disqus