Wilhelm Frimann Koren Christie

Dagbog paa Reise til Søndfjord, Sogn og Nordfjord Sommeren 1846

1846

Avskrift av W. M. Schjelderup. Originalen tilhører dr. Christie, Kristiania.

1800-tallet, Kulturhistorie, Norge, Historie, Dagbok

Reisedagbok ubb-ms-0227-b

Fortegnelse over Nordre Bergenhus amts arkiv i 1822

1822-06-25

Oversikten går tilbake til midten av 1600-tallet. Signert av Stephan Lude.

1800-tallet, Arkiv

Protokoll ubb-ms-0178-c-02

J. L. Munthe

Optegnelse over Landskylds Rettighederne af J. L: Munthes eyende Jorde-Gods i Sogn.

1775-08-19

Paa første side oplyses om at min (Munthes) kiære Svoger og Broder Foged Simen Hansen paa mine vegne og i min Fraværelse har paataget sig aarlig at oppebære hans rettigheder. Dat. Alværn 19/8 1775. Manuskriptet endel medtatt. 4°. ...

1700-tallet, Jordegods, Landskyld, Eiendomshistorie, Jordskyld, Jordegods og jordebøker vedk., Sogn

Dokument ubb-ms-0580

J. Neumann: Reise-Bemærmerkinger.

En samling optegnelser av historisk-antikvarisk indhold Som: Anmærkninger paa min visitatreise 1832 i Haranger og ...

1800-tallet, Reiseskildring, Norge, Historie, Historisk-antikvarisk innhold

Manuskript ubb-ms-0005-a

Johannes Bøe

Brev fra Johannes Bøe til Haakon Shetelig. 1933.

1933-10-24

Maskinskrevet brev fra Johs. Bøe til Haakon Shetelig angående noen savnede manuskripter fra ulike vikingfunn ved Bergen Museum.

Brev, Arkeologi, Vikingtiden

Brev ubb-ms-1201-120-14

J. Neumann: Opuscula.

En samling optegnelser av biskop Neumann av historisk-antikvarisk indhold, vedkommende: Skjøngehulen. - Graven paa Bjellandstangen. - Kirken paa ...

Kirkeruin, Kirkeskikk, Kulturhistorie, Reiseskildring, Arkeologi, Religion, Historie, Manuskript, Topografi, Kirke, Historisk-antikvariske skrifter, Bergens stift, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Utenlandsreise, Oldtidsminner, Supplementer til biskop Neumanns ”Reiser i Sogn o.s.v.”

Manuskript ubb-ms-0004