Knud Knudsen

Parti ved Osen, Suldal

Fjell, Robåt, Bolighus, Naust, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-3465

Knud Knudsen

Parti fra Bratlandsdalen, Suldal.

Landskap, Fjell, Vei

Fotografi ubb-kk-1318-3485

Knud Knudsen

Parti ved Osen, Suldal.

Fjell, Gård, Elv, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-1318-3463

O.S.

Straabonuten Suldal

Postkort, Gård, Elv, Nut

Postkort ubb-bs-pkn-00053

Ukjent

Suldalsbrur

Kvinnebunad, Brudefølge, Brudepar, Karjol, Kronebrud

Fotografi ubb-bs-ok-00849

Paul Eduard Ritter

Næs ved Suldalsvannet

Postkort, Gård, Kirke, Vann, Løe

Postkort ubb-bs-pkn-00056

Polonaise i det grønne

Hålandsosen 1912.

Kvinne, Mann, Dans, Folkemengde, Turgruppe, Polonaise

Fotografi ubb-bs-ok-11107-005

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Fra Vaage opp Hylskaret]

Fra Vaage opp Hylskaret

Fjell, Fottur, Skar

Fotografi ubb-lbl-09086

Knud Knudsen

Parti fra Næs i Suldal

Barn, Fjell, Gård, Strand, Vik

Fotografi ubb-kk-1622-08396b

Atelier KK

Lindum Helsehjem, Suldal

Helse- og sosialvesen, Bygninger

Fotografi ubb-kk-pk-7283

Knud Knudsen

Parti fra Bratlandsdalen, Suldal.

Fjell, Vei, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-kk-1318-3475

Knud Knudsen

Parti fra Osen, Suldal

Vann, Skysskar, vognmann, kusk, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-kk-2127-0888

Knud Knudsen

Suldalsporten, Suldal

Landskap, Fjell, Vann

Fotografi ubb-kk-nnx-0083

Knud Knudsen

Parti fra Bratlandsdalen, Suldal.

Landskap, Fjell, Vei, Tunnel

Fotografi ubb-kk-1318-3480

Knud Knudsen

ubb-kk-1318-3480a

Fjell, Oversiktsbilde, Vei, Tunnel

Fotografi ubb-kk-1318-3480a

Knud Knudsen

Parti ved Næs i Suldal.

Landskap, Gård, Vei

Fotografi ubb-kk-1318-3473

Claus Peter Knudsen

Suldalsporten, Suldal.

Landskap, Fjell, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-3468

Knud Knudsen

Parti fra Bratlandsdalen, Suldal.

Landskap, Fjell, Vei

Fotografi ubb-kk-1318-3483

Atelier KK

Parti fra Nesflaten

Postkort, Naust

Fotografi ubb-kk-pk-1150

Knud Knudsen

Parti fra Bratlandsdalen, Suldal.

Landskap, Fjell, Vei

Fotografi ubb-kk-1318-3477

Knud Knudsen

Parti fra Bratlandsdalen, Suldal.

Landskap, Fjell, Elv, Vei

Fotografi ubb-kk-1318-3478

Knud Knudsen

[Gauthuns hotel og Hotel Bratlandsdal]

Gauthuns hotel og Hotel Bratlandsdal

Landskap, Fjell, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-kk-nnx-0081

[Haalandsosen, gruppe på tur. Selskapslek, "Vaskan" eller "Siste par ut"]

Haalandsosen, gruppe på tur. Selskapslek, "Vaskan" eller "Siste par ut"

Turgruppe, Selskapslek

Fotografi ubb-bs-ok-11107-004

Ukjent

[Suldalsporten. U.å.]

Suldalsporten. U.å.

Bonde, Vann, Hverdagsklær, Seter, Rive

Fotografi ubb-bs-fol-01106-002

Knud Knudsen

Parti fra Næs i Suldal

Landskap, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Robåt, Dampskip, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-3472

Knud Knudsen

Suldalsporten, Suldal.

Landskap, Fjell, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-3469

Knud Knudsen

Parti fra Bratlandsdalen, Suldal.

Landskap, Fjell, Vei

Fotografi ubb-kk-1318-3481

Knud Knudsen

Parti fra Bratlandsdalen, Suldal.

Landskap, Fjell, Vei

Fotografi ubb-kk-1318-3482

Atelier KK

Parti fra Nesflaten

Fjell, Postkort, Vann

Fotografi ubb-kk-pk-1151

A. Brown & Co.Lanark

[Gårdsfolk i Suldal med Stråpa i bakgrunnen]

Landskap, Kvinne, Gård, Jente, Gutt, Rive

Fotografi ubb-bs-ok-06365

Knud Knudsen

Parti ved Osen, Suldal

Fjell, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-3466

Knud Knudsen

Parti fra Osen i Suldal.

Landskap, Fjell, Elv

Fotografi ubb-kk-1318-3464

Atelier KK

Nesflaten, Suldal

Postkort, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Trebygning, Hestekjøretøy, Bensinpumpe

Fotografi ubb-kk-pk-1980

1912 Musikkorpset "Ynglingen"

Musikkinstrument, Mann, Musikkorps, Turgruppe

Fotografi ubb-bs-ok-11107-001

Knud Knudsen

Parti mellem Sand og Osen, Suldal.

Landskap, Elv, Vei

Fotografi ubb-kk-1318-3461

Knud Knudsen

Parti fra Bratlandsdalen, Suldal.

Landskap, Fjell, Vei

Fotografi ubb-kk-1318-3476

Knud Knudsen

Parti fra Bratlandsdalen, Suldal.

Fjell, Vei, Tunnel

Fotografi ubb-kk-1318-3479

Knud Knudsen

Suldalsporten, Suldal.

Landskap, Fjell, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-3470

Knud Knudsen

Parti ved Suldalsporten, Suldal.

Landskap, Fjell, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-3471

John Kjølvik

Parti av Suldalsosen

Fjell, Postkort, Gård, Løe

Postkort ubb-bs-pkn-00054

Knud Knudsen

Parti fra Suldalsvandet (Kolbenstvet.

Landskap, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-3467

Knud Knudsen

Parti fra Osen i Suldal.

Landskap, Fjell, Elv

Fotografi ubb-kk-nd-0887

Knud Knudsen

Parti fra Bratlandsdalen, Suldal.

Landskap, Fjell, Vei

Fotografi ubb-kk-1318-3484

Catharine Hermine Kølle

'Den nederste Deel af Suldals-Dalen'

Suldal i Ryfylke. Trolig malt 1836.

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Maleri ubm-bf-diby-000469

Knud Knudsen

[Suldalsporten, Suldal]

Landskap, Fjell, Vann

Fotografi ubb-kk-nnx-0084

[Haalandsosen, gruppe på tur. Selskapslek "Vaskan" eller "Siste par ut"]

Haalandsosen, gruppe på tur. Selskapslek "Vaskan" eller "Siste par ut"

Turgruppe, Selskapslek

Fotografi ubb-bs-ok-11107-003

Anders Beer Wilse

Stråpakollen Suldalsosen, Ryfylke

Fjell, Postkort, Gård, Steingjerde

Postkort ubb-bs-pkn-00039

Knud Knudsen

Parti fra Bratlandsdalen, Suldal.

Landskap, Fjell, Vei

Fotografi ubb-kk-1318-3486

Knud Knudsen

ubb-kk-1318-3480b

Fjell, Oversiktsbilde, Vei, Tunnel

Fotografi ubb-kk-1318-3480b

Atelier KK

Parti fra Nesflaten

Postkort, Vann

Fotografi ubb-kk-pk-1152