Laug 305

Samlinger knyttet til Laug

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0600
  • ubb-ms-0658
  • ubb-ms-0730
  • ubb-ms-0759
  • ubb-ms-0768
  • ubb-ms-0774
  • ubb-ms-0780
  • ubb-ms-0835

Atelier KK

[Laugsprosesjon]

Kiste, Mann, Laug, Gutt, Prosesjon

Atelier KK

[Laugsprosesjon]

Kiste, Mann, Laug, Gutt, Prosesjon

Bakerlauget

Bakerlaugets Forhandlingsprotokol 1683-1724 og Kopibok 1703-1767

1700-tallet, Bergen, Bakerlauget, 1600-tallet, Laug, Laugsvesen, Bergens bakerlaug

Bakerlauget

Bakerlaugets Forhandlingsprotokol 1725-1749 og Kopibok 1814-1834

1800-tallet, 1700-tallet, Bergen, Bakerlauget, Laug, Laugsvesen, Bergens bakerlaug

Bakerlauget

Bager-Laugets protocol. 1749-1830

1800-tallet, 1700-tallet, Bergen, Bakerlauget, Laug, Laugsvesen, Bergens bakerlaug

Bakerlauget

Bakerlaugets forhandlingsprotokol 1839-1895

1800-tallet, Bergen, Bakerlauget, Laug, Laugsvesen, Bergens bakerlaug

Gullsmedlauget

Guldsmedlaugets Forhandlingsprotokol 1568 – 1724

1700-tallet, Bergen, 1600-tallet, 1500-tallet, Laug, Laugsvesen

Gullsmedlauget

Guldsmedlaugets Forhandlingsprotokol 1725-1870

1800-tallet, 1700-tallet, Bergen, Laug, Laugsvesen

Gullsmedlauget

Oldermandens protokol 1683-1798

1700-tallet, Bergen, 1600-tallet, Laug, Laugsvesen

Gullsmedlauget

Regnskabsbog 1694-1839

1800-tallet, 1700-tallet, Bergen, 1600-tallet, Laug, Laugsvesen

Gullsmedlauget

Regnskabsbog 1694-1839

1839-09-04

1800-tallet, Bergen, Laug, Laugsvesen

Gullsmedlauget

Regnskabsbog 1694-1839

1838-09-22

1800-tallet, Bergen, Laug, Laugsvesen

Gullsmedlauget

Regnskabsbog for Guldsmedsvendenes Fattigbøsse 1752-1881

1800-tallet, 1700-tallet, Bergen, Laug, Laugsvesen, Svenner, Svender

Repslagerlauget i Bergen

Forhandlingsprotokoll 1754-1869

1800-tallet, Bergen, Laug, Laugsvesen

Repslagerlauget i Bergen

Regnskapsprotokoll 1840-1869

1800-tallet, Bergen, Laug, Laugsvesen

Repslagerlauget i Bergen

Repslagerlauget, Lære-Contract, 1865

1865-11-11

Bergenske laugs-arkiver, Laug, Repslager

Repslagerlauget i Bergen

Repslagerlauget, Lære-Contract, 1865

1865-05-15

Bergenske laugs-arkiver, Laug, Repslager

Repslagerlauget i Bergen

Repslagerlauget, Lære-Contract, 1866

1866-04-16

Bergenske laugs-arkiver, Laug, Repslager

Repslagerlauget i Bergen

Repslagerlauget, Lære-Contract, 1866

1866-04-13

Bergenske laugs-arkiver, Laug, Repslager

Repslagerlauget i Bergen

Repslagerlauget, Lære-Contract, 1866

1866-11-25

Bergenske laugs-arkiver, Laug, Repslager

Repslagerlauget i Bergen

Repslagerlauget, Lære-Contract, 1866

1866-09-23

Bergenske laugs-arkiver, Laug, Repslager

Repslagerlauget i Bergen

Repslagerlauget, Lære-Contract, 1866

1866-09-23

Bergenske laugs-arkiver, Laug, Repslager

Repslagerlauget i Bergen

Repslagerlauget, Lære-Contract, 1867

1867-04-12

Bergenske laugs-arkiver, Laug, Repslager

Repslagerlauget i Bergen

Repslagerlauget, Lære-Contract, 1867

1867-01-12

Bergenske laugs-arkiver, Laug, Repslager

Repslagerlauget i Bergen

Repslagerlauget, Lære-Contract, 1867

1867-01-12

Bergenske laugs-arkiver, Laug, Repslager

Repslagerlauget i Bergen

Repslagerlauget, Lære-Contract, 1867

1867-03-09

Bergenske laugs-arkiver, Laug, Repslager

Repslagerlauget i Bergen

Repslagerlauget, Lære-Contract, 1867

1867-03-02

Bergenske laugs-arkiver, Laug, Repslager

Repslagerlauget i Bergen

Repslagerlauget, Lære-Contract, 1867

1867-03-24

Bergenske laugs-arkiver, Laug, Repslager

Repslagerlauget i Bergen

Repslagerlauget, Lære-Contract, 1867

1867-04-04

Bergenske laugs-arkiver, Laug, Repslager

Repslagerlauget i Bergen

Repslagerlauget, Lære-Contract, 1867

1867-03-04

Bergenske laugs-arkiver, Laug, Repslager

Repslagerlauget i Bergen

Repslagerlauget, Lære-Contract, 1867

1867-04-08

Bergenske laugs-arkiver, Laug, Repslager

Repslagerlauget i Bergen

Repslagerlauget, Lære-Contract, 1867

1867-04-08

Bergenske laugs-arkiver, Laug, Repslager

Repslagerlauget i Bergen

Repslagerlauget, Lære-Contract, 1867

1867-04-27

Bergenske laugs-arkiver, Laug, Repslager

Repslagerlauget i Bergen

Repslagerlauget, Lære-Contract, 1867

1867-04-06

Bergenske laugs-arkiver, Laug, Repslager

Repslagerlauget i Bergen

Repslagerlauget, Lære-Contract, 1867

1867-04-06

Bergenske laugs-arkiver, Laug, Repslager

Repslagerlauget i Bergen

Repslagerlauget, Lære-Contract, 1867

1867-04-06

Bergenske laugs-arkiver, Laug, Repslager

Repslagerlauget i Bergen

Repslagerlauget, Lære-Contract, 1867

1867-04-06

Bergenske laugs-arkiver, Laug, Repslager

Repslagerlauget i Bergen

Repslagerlauget, Lære-Contract, 1867

1867-07-07

Bergenske laugs-arkiver, Laug, Repslager

Repslagerlauget i Bergen

Repslagerlauget, Lære-Contract, 1867

1867-09-24

Bergenske laugs-arkiver, Laug, Repslager

Repslagerlauget i Bergen

Repslagerlauget, Lære-Contract, 1867

1867-04-17

Bergenske laugs-arkiver, Laug, Repslager

Repslagerlauget i Bergen

Repslagerlauget, Lære-Contract, 1867

1867-10-16

Bergenske laugs-arkiver, Laug, Repslager

Repslagerlauget i Bergen

Repslagerlauget, Lære-Contract, 1868

1868-02-26

Bergenske laugs-arkiver, Laug, Repslager

Repslagerlauget i Bergen

Repslagerlauget, Lære-Contract, 1868

1868-03-21

Bergenske laugs-arkiver, Laug, Repslager

Repslagerlauget i Bergen

Repslagerlauget, Lære-Contract, 1868

1868-03-21

Bergenske laugs-arkiver, Laug, Repslager

Repslagerlauget i Bergen

Repslagerlauget, Lære-Contract, 1868

1868-04-18

Bergenske laugs-arkiver, Laug, Repslager

Repslagerlauget i Bergen

Repslagerlauget, Lære-Contract, 1868

1868-08-17

Bergenske laugs-arkiver, Laug, Repslager

Repslagerlauget i Bergen

Repslagerlauget, Lære-Contract, 1868

1868-08-17

Bergenske laugs-arkiver, Laug, Repslager

Repslagerlauget i Bergen

Repslagerlauget, Lære-Contract, 1867

1867-11-25

Bergenske laugs-arkiver, Laug, Repslager

Repslagerlauget i Bergen

Repslagerlauget, Lære-Contract, 1868

1868-04-18

Bergenske laugs-arkiver, Laug, Repslager

Repslagerlauget i Bergen

Repslagerlauget, Lære-Contract, 1868

1868-04-30

Bergenske laugs-arkiver, Laug, Repslager