Laugsvesen 13


Bakerlauget

Bakerlaugets Forhandlingsprotokol 1683-1724 og Kopibok 1703-1767

1700-tallet, Bergen, Bakerlauget, 1600-tallet, Laug, Laugsvesen, Bergens bakerlaug

Bakerlauget

Bakerlaugets Forhandlingsprotokol 1725-1749 og Kopibok 1814-1834

1800-tallet, 1700-tallet, Bergen, Bakerlauget, Laug, Laugsvesen, Bergens bakerlaug

Bakerlauget

Bager-Laugets protocol. 1749-1830

1800-tallet, 1700-tallet, Bergen, Bakerlauget, Laug, Laugsvesen, Bergens bakerlaug

Bakerlauget

Bakerlaugets forhandlingsprotokol 1839-1895

1800-tallet, Bergen, Bakerlauget, Laug, Laugsvesen, Bergens bakerlaug

Gullsmedlauget

Guldsmedlaugets Forhandlingsprotokol 1568 – 1724

1700-tallet, Bergen, 1600-tallet, 1500-tallet, Laug, Laugsvesen

Gullsmedlauget

Guldsmedlaugets Forhandlingsprotokol 1725-1870

1800-tallet, 1700-tallet, Bergen, Laug, Laugsvesen

Gullsmedlauget

Oldermandens protokol 1683-1798

1700-tallet, Bergen, 1600-tallet, Laug, Laugsvesen

Gullsmedlauget

Regnskabsbog 1694-1839

1800-tallet, 1700-tallet, Bergen, 1600-tallet, Laug, Laugsvesen

Gullsmedlauget

Regnskabsbog 1694-1839

1839-09-04

1800-tallet, Bergen, Laug, Laugsvesen

Gullsmedlauget

Regnskabsbog 1694-1839

1838-09-22

1800-tallet, Bergen, Laug, Laugsvesen

Gullsmedlauget

Regnskabsbog for Guldsmedsvendenes Fattigbøsse 1752-1881

1800-tallet, 1700-tallet, Bergen, Laug, Laugsvesen, Svenner, Svender

Repslagerlauget i Bergen

Forhandlingsprotokoll 1754-1869

1800-tallet, Bergen, Laug, Laugsvesen

Repslagerlauget i Bergen

Regnskapsprotokoll 1840-1869

1800-tallet, Bergen, Laug, Laugsvesen