Klasserom 87


Bjørn Berland

Landsby Nord-Ghana

Barn, By- og småsteder, Stråhus, Fargefotografi, Skole, Lysbilde, 35 mm, Lærer, Undervisning, Klasserom

[Halling pikeskole, Josefinegate i Oslo ca. 1918]

Jente, Elev, Kart, Lærer, Klasserom, Pult

Ukjent

Bergen Katedralskole

Gruppeportrett, Jente, Elev, Klasserom

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Kontor, Militæruniform, Flyktning, Mann, Gutt, Kart, 35 mm, Klasserom, Snekkerverksted, Kamera, General, FN, UNEF, Kontaktkopi, Diplomat, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Militæruniform, Soldat, Flyktning, Mann, Flagg, Undervisning, Klasserom, Tavle, Grøft, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Observasjonspost, UNRWA, Kefije

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Soldat, Flyktning, Mann, Flagg, Gutt, Undervisning, Klasserom, Telt, Tavle, Jeep, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Militærkjøretøy, Observasjonspost, UNRWA, Kefije

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Kvinne, Kvinner i arbeid, Flyktning, By- og småsteder, Jente, Buss, Undervisning, Klasserom, Symaskin, Sying, Tavle, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Kvinne, Kvinner i arbeid, Flyktning, Jente, Undervisning, Klasserom, Sying, Lesing, Tavle, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Kvinne, Kvinner i arbeid, Flyktning, Mann, Jente, Gutt, Skomaker, Undervisning, Klasserom, Symaskin, Sying, Tavle, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Kvinne, Barn, Flyktning, Mann, Jente, Gutt, 35 mm, Undervisning, Klasserom, FN, Kontaktkopi, Barbering, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Barn, Flyktning, Gutt, Kart, 35 mm, Lærer, Undervisning, Klasserom, Barneskole, Tavle, FN, Kontaktkopi, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Kvinne, Barn, Flyktning, Mann, Jente, 35 mm, Undervisning, Klasserom, Barneskole, FN, Kontaktkopi, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Barn, Flyktning, Jente, 35 mm, Undervisning, Klasserom, Barneskole, FN, Kontaktkopi, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Flyktning, Mann, Gutt, Undervisning, Klasserom, Snekkerverksted, Barneskole, Lesing, Tavle, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Kontor, Flyktning, Mann, Gutt, Undervisning, Klasserom, Verksted, Dress, Tavle, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Barn, Flyktning, Mann, Gutt, Lærer, Undervisning, Klasserom, Barneskole, Tavle, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Barn, Flyktning, By- og småsteder, Jente, Lærer, Undervisning, Klasserom, Barneskole, Tavle, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Kvinne, Barn, Skole, Jente, Kjole, Gruppe, Undervisning, Klasserom, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Flyktning, Mann, Lærer, Undervisning, Klasserom, Snekkerverksted, Lesing, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Flyktning, Mann, Gruppe, Undervisning, Klasserom, Verksted, Hall, Maskin, Motorkjøretøy, Sveising, Jernstøperi, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Bilmekaniker

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Flyktning, Mann, Gruppe, Lærer, Undervisning, Klasserom, Verksted, Tavle, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Libanon 1959]

Interiør og innredning, Mann, Bok, Jente, Gutt, Lærer, Undervisning, Klasserom, Tavle, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Libanon 1959]

Interiør og innredning, Kontor, Barn, Flyktning, Mann, Tre, Gruppe, Undervisning, Klasserom, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Kefije, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Libanon 1959]

Interiør og innredning, Barn, Flyktning, By- og småsteder, Båt, Bading, Skole, Bolighus, Tre, Sjø, Undervisning, Klasserom, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Interiør og innredning, Kvinne, Flyktning, Bok, Jente, Lærer, Undervisning, Klasserom, Barneskole, Lesing, Tavle, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Interiør og innredning, Flyktning, Mann, Bok, Gutt, Lærer, Undervisning, Klasserom, Barneskole, Lesing, Tavle, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Interiør og innredning, Flyktning, Mann, Bok, Gutt, Lærer, Undervisning, Klasserom, Barneskole, Tavle, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Interiør og innredning, Kontor, Kvinne, Barn, Flyktning, Mann, Bok, Jente, Gutt, Gruppe, Undervisning, Klasserom, Brodering, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Interiør og innredning, Kvinne, Kvinner i arbeid, Flyktning, Mann, Bok, Jente, Gutt, 35 mm, Lærer, Undervisning, Klasserom, Brodering, Lesing, Tavle, FN, Kontaktkopi, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Interiør og innredning, Kvinne, Kvinner i arbeid, Flyktning, Jente, 35 mm, Lærer, Undervisning, Klasserom, Symaskin, Brodering, Sying, Skrivemaskin, FN, Kontaktkopi, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Syria 1959]

Interiør og innredning, Kvinne, Flyktning, Bok, Jente, Gutt, 35 mm, Lærer, Undervisning, Klasserom, Barneskole, Lesing, Tavle, FN, Kontaktkopi, UNRWA, Flyktningleir

Jørgen Grinde

[FN i Østerrike 1959]

Interiør og innredning, Flyktning, Mann, Undervisning, Klasserom, Snekkerverksted, Maskin, Tavle, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNHCR

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Barn, Flyktning, Jente, Lærer, Undervisning, Klasserom, Barneskole, FN, Mellomformat, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Barn, Flyktning, Jente, Undervisning, Klasserom, Barneskole, FN, Mellomformat, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Barn, Flyktning, Jente, Undervisning, Klasserom, Barneskole, FN, Mellomformat, UNRWA

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1957]

Interiør og innredning, Barn, Flyktning, Jente, Lærer, Undervisning, Klasserom, Barneskole, Tavle, FN, Mellomformat, UNRWA

Atelier KK

[Foto av skoleklasse. Pikeklasse med lærerinner ca. 1919]

Jente, Elev, Lærer, Klasserom, Klasse, Innrammede bilder, Pult, Skoler

Atelier KK

[Skoleklasse. Pikeklasse]

Kvinne, Jente, Elev, Lærer, Klasserom, Klasse, Pult, Skoler

Atelier KK

[Interiør, klasserom/laboratorium, Bergens tekniske skole, med tre menn]

Mann, Klasserom, Laboratorium, Teknisk skole, Tavle

Atelier KK

[Interiør fra klasserom med lærer og jenteklasse]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Skole, Jente, Elev, Lærer, Klasserom, Klasse, Pult

Atelier KK

[Interiør fra Den kvinnelige Industriskole 1948]

1948-06-23

Kvinne, Kvinner i arbeid, Student, Lærer, Klasserom, Industriskole

Atelier KK

[Interiør fra klasserom på Den kvinnelige Industriskole]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Student, Lærer, Klasserom, Symaskin, Industriskole

Atelier KK

[Interiør fra klasserom på Den kvinnelige Industriskole]

Bord, Kvinne, Kvinner i arbeid, Student, Lærer, Klasserom, Industriskole

Atelier KK

[Interiør fra klasserom med lærer og gutter]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Skole, Gutt, Lærer, Klasserom, Jernovn, Pult

Atelier KK

[Interiør klasserom med sykepleierelever, Haukeland sykehus]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Sykehus, Lærer, Klasserom, Yrkesklær, Sykepleier, Pult

Atelier KK

[Interiør klasserom, med sykepleierstudenter, Haukeland Søsterhjem]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Student, Klasserom, Yrkesklær, Taklampe, Pult, Søsterhjem

Atelier KK

[Interiør fra klasserom, Haukeland Søsterhjem]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Student, Lærer, Klasserom, Sykepleier, Taklampe, Søsterhjem

Atelier KK

[Interiør fra klasserom, Haukeland Søsterhjem]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Student, Lærer, Klasserom, Vask, Sykepleier, Tavle, Søsterhjem

Atelier KK

[Interiør fra klasserom, elevskolen, Haukeland sykehus]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Sykehus, Student, Klasserom, Yrkesklær, Sykepleier, Pult

Atelier KK

[Interiør fra klasserom, Strandebarm Husmorskule]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Student, Lærer, Klasserom, Husmorskole, Pult