Pult 53


Atelier KK

[Barn på lesesalen på Bergen Offentlige Bibliotek]

Kvinne, Jente, Gutt, Bibliotek, Lesesal, Søyler, Pult

[Halling pikeskole, Josefinegate i Oslo ca. 1918]

Jente, Lærer, Elev, Kart, Klasserom, Pult

Carl Bjørn Olsen

[Kontoret til HSD, C. Sundts gate 33]

Interiør, Kontor, Office, Skipsekspedisjon, Kontorsjef, Dampskipsekspedisjon, Pult

Ved arbeidsbordet heime i privaten 1962

Kontor, Office, Mann, Spelemann, Lampe, Pult

Thomas Vindal Rundhovde

[Geofysen]

Interiør, Bygninger, Universitet og forskning, Taklampe, Laboratorium, Pult

Thomas Vindal Rundhovde

[Historisk museum]

Interiør, Kontor, Office, Museum, Bygninger, Universitet og forskning, Bokhylle, Pult

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Interiør, Konsert, Lesing, Musikkinstrument, Kontaktkopi, Gutt, 35 mm, Musikk (instrumental og vokal), Gruppe, Undervisning, Spesialskole, Pult, Korgfletting, FN, Blindeskrift

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Interiør, Skolebygning, Lesing, Kontaktkopi, Gutt, Undervisning, Spesialskole, Sovesal, Seng, Pult, Mellomformat, FN, Blindeskrift

Atelier KK

[Foto av skoleklasse. Pikeklasse med lærerinner ca. 1919]

Klasse, Innrammede bilder, Jente, Lærer, Elev, Klasserom, Pult, Skoler

Atelier KK

[Skoleklasse. Pikeklasse]

Kvinne, Klasse, Jente, Lærer, Elev, Klasserom, Pult, Skoler

Atelier KK

[Interiør. Fra lesesal på Bergen Bibliotek, trolig med skoleelever]

Kvinne, Innrammede bilder, Jente, Gutt, Bibliotek, Lesesal, Søyler, Pult

Atelier KK

[Barn på lesesalen på Bergen Offentlige Bibliotek]

Kvinne, Innrammede bilder, Jente, Gutt, Bibliotek, Lesesal, Søyler, Pult, Leiebiblioteker

Atelier KK

[Interiør, Reidar O. Bjelland herreekvipering]

Interiør, Kontor, Office, Mann, Taklampe, Kurvstol, Konfeksjonsforretning, Pult, Herreekviperingsforretninger

Atelier KK

[Neevengården sykehus]

Kontor, Office, Sykehus, Mentalsykehus, Skrivebord, Pult

Atelier KK

[Portrett, mann ved kontorpult]

Interiør, Kontor, Office, Innrammede bilder, Mann, Blomster, Møbler, Safe, Pult

Atelier KK

[Interiør bedrift]

Interiør, Kontor, Office, Stol, Kvinne, Kvinner i arbeid, Pult, Skrivemaskin

Atelier KK

[Interiør]

Interiør, Kontor, Office, Stol, Pult, Skrivemaskin

Atelier KK

[Interiør]

Interiør, Kontor, Office, Stol, Pult, Skrivemaskin

Atelier KK

[Mann på kontor]

Interiør, Kontor, Office, Mann, Telefon, Telephone, Dress, Pult

Atelier KK

Jørgen S. Lien A/S

Interiør, Kontormaskiner og -utstyr, Kontor, Office, Portrett, Mann, Pult

Atelier KK

Jørgen S. Lien A/S

Interiør, Kontormaskiner og -utstyr, Kontor, Office, Portrett, Mann, Pult

Atelier KK

[Interiør fra klasserom med lærer og jenteklasse]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Skolebygning, Klasse, Jente, Lærer, Elev, Klasserom, Pult

Atelier KK

[Kontorinteriør]

Interiør, Kontor, Office, Stol, Mann, Telefon, Telephone, Oppdragsfoto, Radio, Elektrisk forretning, Pult

Atelier KK

[Kontorinteriør]

Interiør, Kontor, Office, Stol, Mann, Oppdragsfoto, Radio, Elektrisk forretning, Pult

Atelier KK

[Kontor]

Interiør, Kontor, Office, Telefon, Telephone, Oppdragsfoto, Møbler, Elektrisk forretning, Pult

Atelier KK

[Kontor]

Interiør, Kontor, Office, Telefon, Telephone, Oppdragsfoto, Møbler, Elektrisk forretning, Pult

Atelier KK

[Interiør fra Kunsthåndverksskolen i Bergen]

Tegning, Mann, Oppdragsfoto, Student, Undervisning, Klasserom, Pult, Kunsthåndverksskole

Atelier KK

[Interiør fra Kunsthåndverksskolen i Bergen]

Mann, Oppdragsfoto, Student, Undervisning, Klasserom, Pult, Kunsthåndverksskole, Settekasse

Atelier KK

[Interiør fra Arbeidskontoret for Bergen og Laksevåg]

Interiør, Kontor, Office, Mann, Møbler, Pult, Skrivemaskin

Atelier KK

[Interiør fra klasserom med lærer og gutter]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Skolebygning, Lærer, Gutt, Klasserom, Jernovn, Pult

Atelier KK

[Interiør klasserom med sykepleierelever, Haukeland sykehus]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Yrkesklær, Lærer, Sykehus, Klasserom, Sykepleier, Pult

Atelier KK

[Kontrollørkiosken til Bergen Sporvei, Vågsallmenningen]

Interiør, Kvinne, Kontorist, Telefon, Telephone, Oppdragsfoto, Kiosk, Pult, Kontorutstyr

Atelier KK

[Interiør klasserom, med sykepleierstudenter, Haukeland Søsterhjem]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Yrkesklær, Taklampe, Student, Klasserom, Pult, Søsterhjem

Atelier KK

[Interiør fra klasserom, elevskolen, Haukeland sykehus]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Yrkesklær, Sykehus, Student, Klasserom, Sykepleier, Pult

Atelier KK

[Interiør fra klasserom, Strandebarm Husmorskule]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Lærer, Student, Klasserom, Husmorskole, Pult

Atelier KK

[Interiør fra klasserom på Bergens Husmorskole 1964]

1964-05-05

Kvinne, Kvinner i arbeid, Student, Klasserom, Husmorskole, Pult

Atelier KK

[Interiør fra klasserom på Bergens Husmorskole 1964]

1964-05-05

Kvinne, Kvinner i arbeid, Lærer, Tavle, Student, Klasserom, Husmorskole, Pult

Atelier KK

[Gruppebilde klasse 6B, Nygård skole]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Skolebygning, Jente, Lærer, Gutt, Tavle, Klasserom, Pult, Brusflaske

Atelier KK

[Interiør klasserom, klasse 6B, Nygård skole]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Skolebygning, Jente, Lærer, Gutt, Tavle, Klasserom, Pult, Brusflaske

Atelier KK

[Jenteklasse, Nordnes Skole.]

Interiør, Klasse, Lesing, Jente, Elev, Klasserom, Barneskole, Pult

Atelier KK

[Interiør fra klasserom, Nordnes skole, mai 1930]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Skolebygning, Klasse, Jente, Lærer, Elev, Tavle, Klasserom, Barneskole, Pult

Atelier KK

[Nordnes skole. Klassebilde, jenter.]

Hylle, Kvinner i arbeid, Skolebygning, Klasse, Jente, Lærer, Elev, Klasserom, Barneskole, Pult

Atelier KK

[Interiør fra klasserom, jenteklasse]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Strikking, Jente, Lærer, Klasserom, Barneskole, Pult

Atelier KK

[Jenteklasse, Ny Krohnborg skole]

Interiør, Klasse, Jente, Klasserom, Barneskole, Pult

Atelier KK

[Kjemitime, jenter, Nykrohnborg skole]

Kvinner i arbeid, Klasse, Jente, Lærer, Elev, Klasserom, Vask, Skap, Pult, Skoler

Atelier KK

[Ny Krohnborg skole]

Interiør, Skolebygning, Klasse, Lærer, Gutt, Klasserom, Skolegutt, Pult

Atelier KK

[Håndarbeidstime.]

Interiør, Klasse, Jente, Elev, Symaskin, Klasserom, Sying, Barneskole, Pult

Atelier KK

[Gutteklasse, Ny Krohnborg skole.]

1949-08-30

Interiør, Klasse, Lærer, Elev, Gutt, Klasserom, Barneskole, Pult

Atelier KK

[Skolens uke, skoleinteriør fra eldre tid]

1930-11-14

Innrammede bilder, Taklampe, Tavle, Klasserom, Dør, Pult, Skoler

Atelier KK

[Kjemitime for jenteklase, Ny Krohnborg skole]

Skolebygning, Jente, Lærer, Elev, Taklampe, Klasserom, Vask, Barneskole, Pult