Pult 38


Ukjent

[NTH i Trondheim]

Utdanning, Universitet og forskning, Student, Blackboard, Tavle, Pult

[Halling pikeskole, Josefinegate i Oslo ca. 1918]

Lærer, Teacher, Jente, Girl, Elev, Kart, Map, Classroom, Klasserom, Pult

Carl Bjørn Olsen

[Kontoret til HSD, C. Sundts gate 33]

Interior, Interiør og innredning, Kontor, Office, Skipsekspedisjon, Kontorsjef, Dampskipsekspedisjon, Pult

Ved arbeidsbordet heime i privaten 1962

Kontor, Office, Mann, Man, Spelemann, Lampe, Pult

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Interior, Interiør og innredning, Musikkinstrument, Gutt, Boy, 35 mm, 35 mm, Musikk (instrumental og vokal), Gruppe, Group, Undervisning, Teaching, Konsert, Lesing, Reading, Pult, Korgfletting, FN, UN, Contact sheet, Kontaktkopi, Blindeskrift

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Interior, Interiør og innredning, School, Skole, Gutt, Boy, Undervisning, Teaching, Sovesal, Bed, Seng, Lesing, Reading, Pult, Mellomformat, Medium format, FN, UN, Contact sheet, Kontaktkopi, Blindeskrift

Atelier KK

[Foto av skoleklasse. Pikeklasse med lærerinner ca. 1919]

Lærer, Teacher, Jente, Girl, Elev, Classroom, Klasserom, Klasse, Innrammede bilder, Pult, Skoler

Atelier KK

[Skoleklasse. Pikeklasse]

Kvinne, Woman, Lærer, Teacher, Jente, Girl, Elev, Classroom, Klasserom, Klasse, Pult, Skoler

Atelier KK

[Interiør. Fra lesesal på Bergen Bibliotek, trolig med skoleelever]

Kvinne, Woman, Jente, Girl, Gutt, Boy, Bibliotek, Søyler, Lesesal, Innrammede bilder, Pult

Atelier KK

[Barn på lesesalen på Bergen Offentlige Bibliotek]

Kvinne, Woman, Jente, Girl, Gutt, Boy, Bibliotek, Søyler, Lesesal, Innrammede bilder, Pult, Leiebiblioteker

Atelier KK

[Interiør, Reidar O. Bjelland herreekvipering]

Interior, Interiør og innredning, Kontor, Office, Mann, Man, Kurvstol, Konfeksjonsforretning, Taklampe, Pult, Herreekviperingsforretninger

Atelier KK

[Neevengården sykehus]

Kontor, Office, Sykehus, Hospital, Mentalsykehus, Skrivebord, Pult

Atelier KK

[Portrett, mann ved kontorpult]

Interior, Interiør og innredning, Kontor, Office, Blomster, Mann, Man, Safe, Møbler, Innrammede bilder, Pult

Atelier KK

[Interiør bedrift]

Interior, Interiør og innredning, Kontor, Office, Stol, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Pult, Skrivemaskin

Atelier KK

[Interiør fra klasserom med lærer og jenteklasse]

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Lærer, Teacher, Jente, Girl, School, Skole, Elev, Classroom, Klasserom, Klasse, Pult

Atelier KK

[Interiør fra klasserom med lærer og gutter]

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Lærer, Teacher, School, Skole, Gutt, Boy, Classroom, Klasserom, Jernovn, Pult

Atelier KK

[Interiør klasserom med sykepleierelever, Haukeland sykehus]

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Lærer, Teacher, Sykehus, Hospital, Classroom, Klasserom, Yrkesklær, Sykepleier, Nurse, Pult

Atelier KK

[Interiør klasserom, med sykepleierstudenter, Haukeland Søsterhjem]

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Student, Classroom, Klasserom, Yrkesklær, Taklampe, Pult, Søsterhjem

Atelier KK

[Interiør fra klasserom, elevskolen, Haukeland sykehus]

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Sykehus, Hospital, Student, Classroom, Klasserom, Yrkesklær, Sykepleier, Nurse, Pult

Atelier KK

[Interiør fra klasserom, Strandebarm Husmorskule]

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Lærer, Teacher, Student, Classroom, Klasserom, Husmorskole, Pult

Atelier KK

[Interiør fra klasserom på Bergens Husmorskole 1964]

1964-05-05

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Student, Classroom, Klasserom, Husmorskole, Pult

Atelier KK

[Interiør fra klasserom på Bergens Husmorskole 1964]

1964-05-05

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Lærer, Teacher, Student, Classroom, Klasserom, Husmorskole, Blackboard, Tavle, Pult

Atelier KK

[Gruppebilde klasse 6B, Nygård skole]

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Lærer, Teacher, Jente, Girl, School, Skole, Gutt, Boy, Classroom, Klasserom, Blackboard, Tavle, Pult, Brusflaske

Atelier KK

[Interiør klasserom, klasse 6B, Nygård skole]

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Lærer, Teacher, Jente, Girl, School, Skole, Gutt, Boy, Classroom, Klasserom, Blackboard, Tavle, Pult, Brusflaske

Atelier KK

[Jenteklasse, Nordnes Skole.]

Interior, Interiør og innredning, Jente, Girl, Elev, Classroom, Klasserom, Klasse, Barneskole, Primary School, Lesing, Reading, Pult

Atelier KK

[Interiør fra klasserom, Nordnes skole, mai 1930]

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Lærer, Teacher, Jente, Girl, School, Skole, Elev, Classroom, Klasserom, Klasse, Barneskole, Primary School, Blackboard, Tavle, Pult

Atelier KK

[Nordnes skole. Klassebilde, jenter.]

Hylle, Kvinner i arbeid, Women at work, Lærer, Teacher, Jente, Girl, School, Skole, Elev, Classroom, Klasserom, Klasse, Barneskole, Primary School, Pult

Atelier KK

[Interiør fra klasserom, jenteklasse]

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Lærer, Teacher, Jente, Girl, Classroom, Klasserom, Strikking, Barneskole, Primary School, Pult

Atelier KK

[Jenteklasse, Ny Krohnborg skole]

Interior, Interiør og innredning, Jente, Girl, Classroom, Klasserom, Klasse, Barneskole, Primary School, Pult

Atelier KK

[Kjemitime, jenter, Nykrohnborg skole]

Kvinner i arbeid, Women at work, Lærer, Teacher, Jente, Girl, Elev, Classroom, Klasserom, Vask, Skap, Klasse, Pult, Skoler

Atelier KK

[Ny Krohnborg skole]

Interior, Interiør og innredning, Lærer, Teacher, School, Skole, Gutt, Boy, Classroom, Klasserom, Skolegutt, Klasse, Pult

Atelier KK

[Håndarbeidstime.]

Interior, Interiør og innredning, Jente, Girl, Elev, Classroom, Klasserom, Symaskin, Sewing, Sying, Klasse, Barneskole, Primary School, Pult

Atelier KK

[Gutteklasse, Ny Krohnborg skole.]

1949-08-30

Interior, Interiør og innredning, Lærer, Teacher, Elev, Gutt, Boy, Classroom, Klasserom, Klasse, Barneskole, Primary School, Pult

Atelier KK

[Skolens uke, skoleinteriør fra eldre tid]

1930-11-14

Classroom, Klasserom, Dør, Taklampe, Innrammede bilder, Blackboard, Tavle, Pult, Skoler

Atelier KK

[Kjemitime for jenteklase, Ny Krohnborg skole]

Lærer, Teacher, Jente, Girl, School, Skole, Elev, Classroom, Klasserom, Vask, Taklampe, Barneskole, Primary School, Pult

Atelier K. Knudsen

[Bergens Handelsgymnasium]

School, Skole, Classroom, Klasserom, Pult

Norvin Reklamefoto

[Kontor, Emaljeverket A/S]

Interior, Interiør og innredning, Kontor, Office, Stol, Reklamefoto, Pult, Kontorrekvisita

Norvin Reklamefoto

[Kontor, Emaljeverket A/S]

Interior, Interiør og innredning, Kontor, Office, Stol, Reklamefoto, Pult, Kontorrekvisita