Branntomt 237


Ukjent

[Etter brannen i 1916]

Brannruiner, Branntomt, Brann

Ukjent

[Brannskadet hus i Strandgaten?]

Branntomt, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Skorstein, Tak

Ukjent

[Brann i Sandviksboder, 25. juli 1925]

Brannruiner, Branntomt, Brann, Vann, Sjøbod, Bod

Ukjent

[Brann i Sandviksboder, 25. juli 1925]

Brannruiner, Branntomt, Brann, Sjøbod

Ukjent

Sandviksboder

Brannruiner, Branntomt, Brann, Sjøbod

Ukjent

[Brann i Sandviksboder, 25. juli 1925]

Brannruiner, Branntomt, Brann, Sjøbod

Ukjent

[Brann i Sandviksboder, 25. juli 1925]

Brannruiner, Branntomt, Brann, Sjøbod, Fraktefartøy

Ukjent

[Brann i Sandviksboder, 25. juli 1925]

Brannruiner, Branntomt, Brann, Robåt, Fritidsbåt, Fraktefartøy

Ukjent

[Brann i Sandviksboder, 25. juli 1925]

Brannruiner, Branntomt, Sjøbod

Ukjent

[Brann i Sandviksboder, 25. juli 1925]

Brannruiner, Branntomt, Sjøbod

Ukjent

[Brann i Sandviksboder, 25. juli 1925]

Brannruiner, Branntomt, Sjøbod

Ukjent

[Langfredagsbrannen, 10. april 1925]

Bygninger, Brannruiner, Branntomt, Brann, Vann

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Nedre Torvet. Barakker.]

Gatelys, Brannruiner, Branntomt, Brann, Vogn, Trikkeskinner, Gjenreising og sanering, Hestekjøretøy

Ralph L. Wilson

[Branntomter. Torgallmenningen]

Statuer/Skulptur, Brannruiner, Branntomt, Brann, Arbeider, Gjenreising og sanering

Ralph L. Wilson

[Branntomter 1916. Torgallmenningen.]

Brannruiner, Branntomt, Brann, Bank, Gjenreising og sanering

Ukjent

[Bergen etter brannen i 1916. Strandgaten.]

Brannruiner, Branntomt, Brann, Gjenreising og sanering

Olaf Andreas Svanøe

Store Markevei efter branden 1916.

Brannruiner, Branntomt, Brann

Olaf Andreas Svanøe

Ruiner af Svaneapoteket efter branden 1916

Brannruiner, Branntomt, Brann, Apotek

Olaf Andreas Svanøe

Fra branden 1916. St. Johns kjælder. Sukkerbagersmug. Bergen.

Brannruiner, Branntomt, Brann

Olaf Andreas Svanøe

Ruiner fra Nedre Torvet

Gatelys, Brannruiner, Branntomt, Brann

Olaf Andreas Svanøe

[Olaf Kyrresg. Efter branden]

Brannruiner, Branntomt, By- og småsteder

Ukjent

Grand tatt fra Hotel Norge.

Brannruiner, Branntomt, Brann

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Rådstuplassen, Vesta og Hygea.]

Brannruiner, Branntomt, Brann, Forsikringsselskap

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916]

Brannruiner, Branntomt, Brann

Olaf Andreas Svanøe

Ruiner ved Taarnsmuget efter branden 1916.

Brannruiner, Branntomt, Brann

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916]

Brannruiner, Branntomt, Brann

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Branntomt]

Brannruiner, Branntomt, Brann, Oversiktsbilde

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Branntomt]

Brannruiner, Branntomt, Brann

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Branntomt/Strandgaten.]

Brannruiner, Branntomt, Brann

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Branntomt]

Brannruiner, Branntomt, Brann

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Brannen i Bergen 1916. Christies gate/Småstrandgaten]

Brannruiner, Branntomt, Brann

Lauritz Johan Bekker Larsen

Parti opover Markeveien, mellem Torvet og Smørs-almeningen.

Brannruiner, Branntomt, Gate

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Smørsgården/Strandgaten.]

Brannruiner, Branntomt, Brann

Ukjent

[Kjellerparti etter brannen i Bergen 1916.]

Brannruiner, Branntomt, Brann

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Smørsgården.]

Brannruiner, Branntomt, Brann

Ukjent

[Brannen 1916. Bergen sentrum]

Brannruiner, Branntomt, Brann, Brostein

Ukjent

Branntomt, Brann

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Barakkbygninger. Torget/Torgallmenningen]

Brannruiner, Branntomt, Brann, Folkemengde, Trikkeskinner, Gjenreising og sanering

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Torget/Torgallmenningen]

Brannruiner, Branntomt, Torg, Gjenreising og sanering

Ukjent

[Bergensbrannen 1916. Brannstrøket sett fra Corps de Garde]

Brannruiner, Branntomt, Brann, Oversiktsbilde

Mittet & Co.

Bergen efter Branden

Branntomt, By- og småsteder, Butikk, Gjenreising og sanering

Ukjent

Bergen. Strandgaten.

Bygninger, Branntomt, Telefonstolpe, Gjenreising og sanering

Ukjent

Bryggebrannen 1955

1955-07-04

Branntomt, Brann, Folkemengde

Ukjent

Bryggebrannen 1955

1955-07-04

Branntomt, Brannslokking, Brann, Brannbil

Ukjent

Bryggebrannen 1955

1955-07-04

Brannruiner, Branntomt, Brann

Ukjent

[Bergen etter brannen i 1916. "Telefonstationen" (Bergen Telefonkompani)]

Brannruiner, Branntomt, Brann, Telefonsentral

Gustav Brosing

Klokkersmuget med branntomten etter Misjonshotellet

Branntomt, By- og småsteder, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Smau

Ukjent

[Branntomten 1916]

Branntomt

Olaf Andreas Svanøe

Fra Øvre Torvalmenning efter Branden 1916.

Gatelys, Brannruiner, Branntomt, Brann

Gustav Brosing

Sandviksboder

1962-04-21

Branntomt, Sjøfly, Motorbåt, Sjøbod