Branntomt 236


Ukjent

[Etter brannen i 1916]

Brann, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

[Brannskadet hus i Strandgaten?]

Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Skorstein, Tak, Branntomt

Ukjent

[Brann i Sandviksboder, 25. juli 1925]

Brann, Vann, Sjøbod, Bod, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

[Brann i Sandviksboder, 25. juli 1925]

Brann, Sjøbod, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

Sandviksboder

Brann, Sjøbod, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

[Brann i Sandviksboder, 25. juli 1925]

Brann, Sjøbod, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

[Brann i Sandviksboder, 25. juli 1925]

Brann, Sjøbod, Fraktefartøy, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

[Brann i Sandviksboder, 25. juli 1925]

Robåt, Brann, Fraktefartøy, Fritidsbåt, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

[Brann i Sandviksboder, 25. juli 1925]

Sjøbod, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

[Brann i Sandviksboder, 25. juli 1925]

Sjøbod, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

[Brann i Sandviksboder, 25. juli 1925]

Sjøbod, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

[Langfredagsbrannen, 10. april 1925]

Bygninger, Brann, Vann, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Nedre Torvet. Barakker.]

Gatelys, Brann, Trikkeskinner, Gjenreising og sanering, Brannruiner, Hestekjøretøy, Vogn, Branntomt

Ralph L. Wilson

[Branntomter. Torgallmenningen]

Arbeider, Worker, Statue/Skulptur, Brann, Gjenreising og sanering, Brannruiner, Branntomt

Ralph L. Wilson

[Branntomter 1916. Torgallmenningen.]

Bank, Brann, Gjenreising og sanering, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

[Bergen etter brannen i 1916. Strandgaten.]

Brann, Gjenreising og sanering, Brannruiner, Branntomt

Olaf Andreas Svanøe

Store Markevei efter branden 1916.

Brann, Brannruiner, Branntomt

Olaf Andreas Svanøe

Ruiner af Svaneapoteket efter branden 1916

Brann, Brannruiner, Apotek, Branntomt

Olaf Andreas Svanøe

Fra branden 1916. St. Johns kjælder. Sukkerbagersmug. Bergen.

Brann, Brannruiner, Branntomt

Olaf Andreas Svanøe

Ruiner fra Nedre Torvet

Gatelys, Brann, Brannruiner, Branntomt

Olaf Andreas Svanøe

[Olaf Kyrresg. Efter branden]

By- og småsteder, Cities and villages, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

Grand tatt fra Hotel Norge.

Brann, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Rådstuplassen, Vesta og Hygea.]

Brann, Forsikringsselskap, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916]

Brann, Brannruiner, Branntomt

Olaf Andreas Svanøe

Ruiner ved Taarnsmuget efter branden 1916.

Brann, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916]

Brann, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Branntomt]

Oversiktsbilde, Overview, Brann, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Branntomt]

Brann, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Branntomt/Strandgaten.]

Brann, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Branntomt]

Brann, Brannruiner, Branntomt

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Brannen i Bergen 1916. Christies gate/Småstrandgaten]

Brann, Brannruiner, Branntomt

Lauritz Johan Bekker Larsen

Parti opover Markeveien, mellem Torvet og Smørs-almeningen.

Gate, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Smørsgården/Strandgaten.]

Brann, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

[Kjellerparti etter brannen i Bergen 1916.]

Brann, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Smørsgården.]

Brann, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

[Brannen 1916. Bergen sentrum]

Brann, Brostein, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

Brann, Branntomt

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Barakkbygninger. Torget/Torgallmenningen]

Brann, Crowd, Folkemengde, Trikkeskinner, Gjenreising og sanering, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Torget/Torgallmenningen]

Torg, Gjenreising og sanering, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

[Bergensbrannen 1916. Brannstrøket sett fra Corps de Garde]

Oversiktsbilde, Overview, Brann, Brannruiner, Branntomt

Mittet & Co.

Bergen efter Branden

By- og småsteder, Cities and villages, Butikk, Shop, Gjenreising og sanering, Branntomt

Ukjent

Bergen. Strandgaten.

Bygninger, Telefonstolpe, Gjenreising og sanering, Branntomt

Ukjent

Bryggebrannen 1955

1955-07-04

Brann, Crowd, Folkemengde, Branntomt

Ukjent

Bryggebrannen 1955

1955-07-04

Brann, Brannbil, Branntomt, Brannslokking

Ukjent

Bryggebrannen 1955

1955-07-04

Brann, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

[Bergen etter brannen i 1916. "Telefonstationen" (Bergen Telefonkompani)]

Brann, Brannruiner, Branntomt, Telefonsentral

Gustav Brosing

Klokkersmuget med branntomten etter Misjonshotellet

By- og småsteder, Cities and villages, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Smau, Branntomt

Ukjent

[Branntomten 1916]

Branntomt

Olaf Andreas Svanøe

Fra Øvre Torvalmenning efter Branden 1916.

Gatelys, Brann, Brannruiner, Branntomt

Gustav Brosing

Sandviksboder

1962-04-21

Sjøfly, Motorbåt, Sjøbod, Branntomt