Brann 221


Vågsbrannen

1901-09-22

Brann, Robåt, Brannsprøyte, Brannbåt

Gustav Brosing

[Brannskadet hus]

Bygninger, Brann, Bolighus

Gustav Brosing

[Brannskadet hus]

Bygninger, Brann, Bolighus

Gustav Brosing

[Brannskadet hus]

Bygninger, Brann, Bolighus

Gustav Brosing

[Brannskadet hus]

Bygninger, Brann, Bolighus

Gustav Brosing

[Brannskadet hus]

Bygninger, Brann, Bolighus

Gustav Brosing

[Brannskadet hus]

Bygninger, Brann, Bolighus

Gustav Brosing

[Brannskadet hus]

Bygninger, Brann, Bolighus

Gustav Brosing

[Brannskadet hus]

Bygninger, Brann, Bolighus

Ukjent

[Etter brannen i 1916]

Brannruiner, Branntomt, Brann

Ukjent

[Etter brannen i Smit & Zoons boder ca. 1925/26]

Brannruiner, Brann, Robåt, Motorbåt, Sjøbod

Ukjent

[Brann i Sandviksboder, 25. juli 1925]

Brannruiner, Branntomt, Brann, Vann, Sjøbod, Bod

Ukjent

[Brann i Sandviksboder, 25. juli 1925]

Brannruiner, Branntomt, Brann, Sjøbod

Ukjent

Sandviksboder

Brannruiner, Branntomt, Brann, Sjøbod

Ukjent

[Brann i Sandviksboder, 25. juli 1925]

Brannruiner, Branntomt, Brann, Sjøbod

Ukjent

[Brann i Sandviksboder, 25. juli 1925]

Brannruiner, Branntomt, Brann, Sjøbod, Fraktefartøy

Ukjent

[Brann i Sandviksboder, 25. juli 1925]

Brannruiner, Branntomt, Brann, Robåt, Fritidsbåt, Fraktefartøy

Ukjent

[Langfredagsbrannen, 10. april 1925]

Bygninger, Brannruiner, Branntomt, Brann, Vann

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Nedre Torvet. Barakker.]

Gatelys, Brannruiner, Branntomt, Brann, Vogn, Trikkeskinner, Gjenreising og sanering, Hestekjøretøy

Ralph L. Wilson

[Branntomter. Torgallmenningen]

Statuer/Skulptur, Brannruiner, Branntomt, Brann, Arbeider, Gjenreising og sanering

Gustav Brosing

Bryggebrannen 1955

1955-07-04

Brann, Oversiktsbilde

Gustav Brosing

Klokkersmug. Nykirkesmug og Nykirkesmittet dagen etter brannen i Fylkeshotellet (Misjonshotellet)

1962-12-26

By- og småsteder, Brann, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Bolighus

Gustav Brosing

By- og småsteder, Brann, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Bolighus, Smau

Ukjent

[Fotografi af et Prospect af Ruinerne efter Branden i Bergen 1680.]

Brannruiner, Brann, Fotografi, Oversiktsbilde, Kart

Ralph L. Wilson

[Branntomter 1916. Torgallmenningen.]

Brannruiner, Branntomt, Brann, Bank, Gjenreising og sanering

Ukjent

[Bergen etter brannen i 1916. Strandgaten.]

Brannruiner, Branntomt, Brann, Gjenreising og sanering

Olaf Andreas Svanøe

Store Markevei efter branden 1916.

Brannruiner, Branntomt, Brann

Olaf Andreas Svanøe

Ruiner af Svaneapoteket efter branden 1916

Brannruiner, Branntomt, Brann, Apotek

Olaf Andreas Svanøe

Fra branden 1916. St. Johns kjælder. Sukkerbagersmug. Bergen.

Brannruiner, Branntomt, Brann

Olaf Andreas Svanøe

Ruiner fra Nedre Torvet

Gatelys, Brannruiner, Branntomt, Brann

Ukjent

Grand tatt fra Hotel Norge.

Brannruiner, Branntomt, Brann

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Rådstuplassen, Vesta og Hygea.]

Brannruiner, Branntomt, Brann, Forsikringsselskap

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916]

Brannruiner, Branntomt, Brann

Olaf Andreas Svanøe

Ruiner ved Taarnsmuget efter branden 1916.

Brannruiner, Branntomt, Brann

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916]

Brannruiner, Branntomt, Brann

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Branntomt]

Brannruiner, Branntomt, Brann, Oversiktsbilde

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Branntomt]

Brannruiner, Branntomt, Brann

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916]

Brannruiner, Brann, Folkemengde

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Branntomt/Strandgaten.]

Brannruiner, Branntomt, Brann

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Branntomt]

Brannruiner, Branntomt, Brann

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Brannen i Bergen 1916. Christies gate/Småstrandgaten]

Brannruiner, Branntomt, Brann

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Smørsgården/Strandgaten.]

Brannruiner, Branntomt, Brann

Ukjent

[Kjellerparti etter brannen i Bergen 1916.]

Brannruiner, Branntomt, Brann

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Smørsgården.]

Brannruiner, Branntomt, Brann

Ukjent

[Brannen 1916. Bergen sentrum]

Brannruiner, Branntomt, Brann, Brostein

Ukjent

Brann på Strandsiden 1901

Brannruiner, Brann, Robåt, Ferge, Havn

Ukjent

Branntomt, Brann

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Barakkbygninger. Torget/Torgallmenningen]

Brannruiner, Branntomt, Brann, Folkemengde, Trikkeskinner, Gjenreising og sanering

Ukjent

[Bergensbrannen 1916. Brannstrøket sett fra Corps de Garde]

Brannruiner, Branntomt, Brann, Oversiktsbilde

Ukjent

Bryggebrannen 1955

1955-07-04

Branntomt, Brann, Folkemengde