Brannruiner 410


Gustav Brosing

Bryggebrannen 1958

Gatelys, Brannruiner

Ukjent

[Fra Klosteret mot syd. Kalmargjerdet til høyre]

By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Oversiktsbilde, Overview, Brannruiner

Ukjent

[Brannstrøket 1916]

Oversiktsbilde, Overview, Brannruiner

Ukjent

[Markeveien etter brannen i 1916]

Brannruiner

Ukjent

[Etter brannen i 1916]

Brann, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

[Etter brannen i Smit & Zoons boder ca. 1925/26]

Robåt, Brann, Motorbåt, Sjøbod, Brannruiner

Ukjent

[Brann i Sandviksboder, 25. juli 1925]

Brann, Vann, Sjøbod, Bod, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

[Brann i Sandviksboder, 25. juli 1925]

Brann, Sjøbod, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

Sandviksboder

Brann, Sjøbod, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

[Brann i Sandviksboder, 25. juli 1925]

Brann, Sjøbod, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

[Brann i Sandviksboder, 25. juli 1925]

Brann, Sjøbod, Fraktefartøy, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

[Brann i Sandviksboder, 25. juli 1925]

Robåt, Brann, Fraktefartøy, Fritidsbåt, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

[Brann i Sandviksboder, 25. juli 1925]

Sjøbod, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

[Brann i Sandviksboder, 25. juli 1925]

Sjøbod, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

[Brann i Sandviksboder, 25. juli 1925]

Sjøbod, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

[Strandsiden sett fra Bryggen etter brannen 1916]

Havn, Brannruiner

Ukjent

[Langfredagsbrannen, 10. april 1925]

Bygninger, Brann, Vann, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Nedre Torvet. Barakker.]

Gatelys, Brann, Trikkeskinner, Gjenreising og sanering, Brannruiner, Hestekjøretøy, Vogn, Branntomt

Olaf Andreas Svanøe

Brandtomten ved Vaagen 1916

Murhus, Brannruiner

Lauritz Johan Bekker Larsen

Ruiner af Husrækken langs Torvets nordre Side, set Nedenfra Holbergsstøtten

1916-01-15

Statue/Skulptur, By- og småsteder, Cities and villages, Brannruiner

Ralph L. Wilson

[Branntomter. Torgallmenningen]

Arbeider, Worker, Statue/Skulptur, Brann, Gjenreising og sanering, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

[Fotografi af et Prospect af Ruinerne efter Branden i Bergen 1680.]

Fotografi, Oversiktsbilde, Overview, Brann, Kart, Map, Brannruiner

Olaf Andreas Svanøe

Ruiner efter branden 1916 fra Smørsalmenningen

Gate, Brannruiner

Ralph L. Wilson

[Branntomter 1916. Torgallmenningen.]

Bank, Brann, Gjenreising og sanering, Brannruiner, Branntomt

Olaf Andreas Svanøe

Ruiner fra Olaf Kyrresgade etter branden 1916

By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Gjenreising og sanering, Brannruiner

Ukjent

[Bergen etter brannen i 1916. Strandgaten.]

Brann, Gjenreising og sanering, Brannruiner, Branntomt

Olaf Andreas Svanøe

Store Markevei efter branden 1916.

Brann, Brannruiner, Branntomt

Olaf Andreas Svanøe

Ruiner af Svaneapoteket efter branden 1916

Brann, Brannruiner, Apotek, Branntomt

Olaf Andreas Svanøe

Fra branden 1916. St. Johns kjælder. Sukkerbagersmug. Bergen.

Brann, Brannruiner, Branntomt

Olaf Andreas Svanøe

Ruiner fra Nedre Torvet

Gatelys, Brann, Brannruiner, Branntomt

Olaf Andreas Svanøe

[Olaf Kyrresg. Efter branden]

By- og småsteder, Cities and villages, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

Grand tatt fra Hotel Norge.

Brann, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Rådstuplassen, Vesta og Hygea.]

Brann, Forsikringsselskap, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916]

Brann, Brannruiner, Branntomt

Olaf Andreas Svanøe

Ruiner ved Taarnsmuget efter branden 1916.

Brann, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916]

Brann, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Branntomt]

Oversiktsbilde, Overview, Brann, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

[Brannruiner etter bergensbrannen 1916]

Bygninger, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Brannruiner

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Branntomt]

Brann, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916]

Brann, Crowd, Folkemengde, Brannruiner

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Branntomt/Strandgaten.]

Brann, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Branntomt]

Brann, Brannruiner, Branntomt

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Brannen i Bergen 1916. Christies gate/Småstrandgaten]

Brann, Brannruiner, Branntomt

Lauritz Johan Bekker Larsen

Parti opover Markeveien, mellem Torvet og Smørs-almeningen.

Gate, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Smørsgården/Strandgaten.]

Brann, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

[Kjellerparti etter brannen i Bergen 1916.]

Brann, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Smørsgården.]

Brann, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

[Brannen 1916. Bergen sentrum]

Brann, Brostein, Brannruiner, Branntomt

Ukjent

[Strandgaten etter Bybrannen i Bergen 1916]

Gate, Crowd, Folkemengde, Brannruiner

Ukjent

Brann på Strandsiden 1901

Robåt, Havn, Ferge, Brann, Brannruiner