Brannruiner 411


Gustav Brosing

Bryggebrannen 1958

Gatelys, Brannruiner

Ukjent

[Fra Klosteret mot syd. Kalmargjerdet til høyre]

Brannruiner, By- og småsteder, Gate, Oversiktsbilde

Ukjent

[Brannstrøket 1916]

Brannruiner, Oversiktsbilde

Ukjent

[Markeveien etter brannen i 1916]

Brannruiner

Ukjent

[Etter brannen i 1916]

Brannruiner, Branntomt, Brann

Ukjent

[Etter brannen i Smit & Zoons boder ca. 1925/26]

Brannruiner, Brann, Robåt, Motorbåt, Sjøbod

Ukjent

[Brann i Sandviksboder, 25. juli 1925]

Brannruiner, Branntomt, Brann, Vann, Sjøbod, Bod

Ukjent

[Brann i Sandviksboder, 25. juli 1925]

Brannruiner, Branntomt, Brann, Sjøbod

Ukjent

Sandviksboder

Brannruiner, Branntomt, Brann, Sjøbod

Ukjent

[Brann i Sandviksboder, 25. juli 1925]

Brannruiner, Branntomt, Brann, Sjøbod

Ukjent

[Brann i Sandviksboder, 25. juli 1925]

Brannruiner, Branntomt, Brann, Sjøbod, Fraktefartøy

Ukjent

[Brann i Sandviksboder, 25. juli 1925]

Brannruiner, Branntomt, Brann, Robåt, Fritidsbåt, Fraktefartøy

Ukjent

[Brann i Sandviksboder, 25. juli 1925]

Brannruiner, Branntomt, Sjøbod

Ukjent

[Brann i Sandviksboder, 25. juli 1925]

Brannruiner, Branntomt, Sjøbod

Ukjent

[Brann i Sandviksboder, 25. juli 1925]

Brannruiner, Branntomt, Sjøbod

Ukjent

[Strandsiden sett fra Bryggen etter brannen 1916]

Brannruiner, Havn

Ukjent

[Langfredagsbrannen, 10. april 1925]

Bygninger, Brannruiner, Branntomt, Brann, Vann

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Nedre Torvet. Barakker.]

Gatelys, Brannruiner, Branntomt, Brann, Vogn, Trikkeskinner, Gjenreising og sanering, Hestekjøretøy

Olaf Andreas Svanøe

Brandtomten ved Vaagen 1916

Brannruiner, Murhus

Lauritz Johan Bekker Larsen

Ruiner af Husrækken langs Torvets nordre Side, set Nedenfra Holbergsstøtten

1916-01-15

Statuer/Skulptur, Brannruiner, By- og småsteder

Ralph L. Wilson

[Branntomter. Torgallmenningen]

Statuer/Skulptur, Brannruiner, Branntomt, Brann, Arbeider, Gjenreising og sanering

Ukjent

[Fotografi af et Prospect af Ruinerne efter Branden i Bergen 1680.]

Brannruiner, Brann, Fotografi, Oversiktsbilde, Kart

Olaf Andreas Svanøe

Ruiner efter branden 1916 fra Smørsalmenningen

Brannruiner, Gate

Ralph L. Wilson

[Branntomter 1916. Torgallmenningen.]

Brannruiner, Branntomt, Brann, Bank, Gjenreising og sanering

Olaf Andreas Svanøe

Ruiner fra Olaf Kyrresgade etter branden 1916

Brannruiner, By- og småsteder, Gate, Gjenreising og sanering

Ukjent

[Bergen etter brannen i 1916. Strandgaten.]

Brannruiner, Branntomt, Brann, Gjenreising og sanering

Olaf Andreas Svanøe

Store Markevei efter branden 1916.

Brannruiner, Branntomt, Brann

Olaf Andreas Svanøe

Ruiner af Svaneapoteket efter branden 1916

Brannruiner, Branntomt, Brann, Apotek

Olaf Andreas Svanøe

Fra branden 1916. St. Johns kjælder. Sukkerbagersmug. Bergen.

Brannruiner, Branntomt, Brann

Olaf Andreas Svanøe

Ruiner fra Nedre Torvet

Gatelys, Brannruiner, Branntomt, Brann

Olaf Andreas Svanøe

[Olaf Kyrresg. Efter branden]

Brannruiner, Branntomt, By- og småsteder

Ukjent

Grand tatt fra Hotel Norge.

Brannruiner, Branntomt, Brann

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Rådstuplassen, Vesta og Hygea.]

Brannruiner, Branntomt, Brann, Forsikringsselskap

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916]

Brannruiner, Branntomt, Brann

Olaf Andreas Svanøe

Ruiner ved Taarnsmuget efter branden 1916.

Brannruiner, Branntomt, Brann

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916]

Brannruiner, Branntomt, Brann

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Branntomt]

Brannruiner, Branntomt, Brann, Oversiktsbilde

Ukjent

[Brannruiner etter bergensbrannen 1916]

Bygninger, Brannruiner, By- og småsteder, Oversiktsbilde

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Branntomt]

Brannruiner, Branntomt, Brann

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916]

Brannruiner, Brann, Folkemengde

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Branntomt/Strandgaten.]

Brannruiner, Branntomt, Brann

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Branntomt]

Brannruiner, Branntomt, Brann

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Brannen i Bergen 1916. Christies gate/Småstrandgaten]

Brannruiner, Branntomt, Brann

Lauritz Johan Bekker Larsen

Parti opover Markeveien, mellem Torvet og Smørs-almeningen.

Brannruiner, Branntomt, Gate

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Smørsgården/Strandgaten.]

Brannruiner, Branntomt, Brann

Ukjent

[Kjellerparti etter brannen i Bergen 1916.]

Brannruiner, Branntomt, Brann

Ukjent

[Brannen i Bergen 1916. Smørsgården.]

Brannruiner, Branntomt, Brann

Ukjent

[Brannen 1916. Bergen sentrum]

Brannruiner, Branntomt, Brann, Brostein

Ukjent

[Strandgaten etter Bybrannen i Bergen 1916]

Brannruiner, Gate, Folkemengde

Ukjent

Brann på Strandsiden 1901

Brannruiner, Brann, Robåt, Havn, Ferge