Bybranner 4


Fortegnelse over indkomne Gaver til de ved Ildebranden den 30te Mai 1855 i Bergen skadelidte, og over Fordelingen af disse Gaver

1800-tallet, Bergen, Brann, Bybranner, Gave, Branntaksasjoner, Formanskap, Brannforsikring

Ukjent

[Eit lite krigsalbum fra Narvik]

Krig, Landskap, Andre verdenskrig, Røyk, Brann, Soldat, Okkupasjonsmakt, Militæruniform, Ung mannsportrett, Snø, Jernbane, Jernbanebro, Fly, Krigsskip, Hund, Dampskip, Bro, Vinter, Militærfly, Nazisme, Havn, Forlis, Park, Fontene, Ubåt, Malm, Bybranner, Rifle, Torg, Hundespann, Vogn, Ruiner, Panserskip, Torpedobåt, Våpen

Christopher Dahl

Documenter vedkommende Bebyggelsen af det den 26de og 27de Februar 1830 i Bergen afbrændte Distrikt, trykte efter en i Borgersamlingen den 19de Mai s. A. tagen Beslutning

1800-tallet, Bergen, Bybranner, Brannkatastrofe, Byplanlegging