Bybranner 2


Fortegnelse over indkomne Gaver til de ved Ildebranden den 30te Mai 1855 i Bergen skadelidte, og over Fordelingen af disse Gaver

1800-tallet, Bergen, Bybranner, Branntaksasjoner, Gaver, Brann, Formanskap, Brannforsikring

Christopher Dahl

Documenter vedkommende Bebyggelsen af det den 26de og 27de Februar 1830 i Bergen afbrændte Distrikt, trykte efter en i Borgersamlingen den 19de Mai s. A. tagen Beslutning

1800-tallet, Bergen, Brannkatastrofer, Bybranner, Byplanlegging