Museologi 67


Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser af natur-historisk Art 10: [Løfter om Bidrag til Museet]

1800-tallet, Zoologi, Geologi, Naturhistorie, Museologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Naturhistoriske Antegnelser, som skulle forevises Professorerne Boeck og Nilsson under deres Besøg i Bergen 1848 - 3

1800-tallet, Zoologi, Geologi, Vitenskapshistorie, Naturhistorie, Museologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Naturhistoriske Antegnelser, som skulle forevises Professorerne Boeck og Nilsson under deres Besøg i Bergen 1848 - 4

1800-tallet, Zoologi, Geologi, Vitenskapshistorie, Naturhistorie, Museologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Naturhistoriske Antegnelser, som skulle forevises Professorerne Boeck og Nilsson under deres Besøg i Bergen 1848 - 12

1800-tallet, Zoologi, Geologi, Vitenskapshistorie, Naturhistorie, Museologi, Norge

J. Koren

Fortegnelse over Sødyr samlede ved Ørlandet og Hitterøen Sommeren 1847 - 1

1800-tallet, Zoologi, Geologi, Vitenskapshistorie, Naturhistorie, Museologi, Norge

J. Koren

Fortegnelse over Sødyr samlede ved Ørlandet og Hitterøen Sommeren 1847 - 2

1800-tallet, Zoologi, Geologi, Vitenskapshistorie, Naturhistorie, Museologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser vedk. Opbevaring af naturhistoriske Gjenstande m. m. 2: [Hval-Skelet udbudet til Bytning]

1800-tallet, Zoologi, Geologi, Vitenskapshistorie, Naturhistorie, Museologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser vedk. Opbevaring af naturhistoriske Gjenstande m. m. 14: [Anmodning til det Bergenske Musæums Velyndere, om at forskaffe Musæet Natur-Gjenstande, som fanges i Søen.]

1839

1800-tallet, Zoologi, Geologi, Vitenskapshistorie, Naturhistorie, Museologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser vedk. Opbevaring af naturhistoriske Gjenstande m. m. 27: [Fortegnelse over Fiske, som, ved forefallende Leiligheder, bør søges.]

1800-tallet, Zoologi, Naturhistorie, Museologi, Norge, Iktyologi

Antegnelser vedk. Opbevaring af naturhistoriske Gjenstande m. m. 30: [Fortegnelse over mine, indtil August 1831 samlede Naturalia]

1800-tallet, Zoologi, Geologi, Vitenskapshistorie, Naturhistorie, Museologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser vedk. Opbevaring af naturhistoriske Gjenstande m. m. 61: [Fortegnelse over Sager, indkjøbte for Museets Samling af norsk Huusgeraad]

1800-tallet, Zoologi, Geologi, Kulturhistorie, Vitenskapshistorie, Naturhistorie, Museologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser vedk. Opbevaring af naturhistoriske Gjenstande m. m. 81: [Til Bytning]

1800-tallet, Zoologi, Geologi, Naturhistorie, Museologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser vedk. Opbevaring af naturhistoriske Gjenstande m. m. 83: [Fluidum til at opbevare Fiske og andre Dyr i, istedetfor Brændevin.]

1800-tallet, Zoologi, Geologi, Kjemi, Naturhistorie, Museologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser vedk. Opbevaring af naturhistoriske Gjenstande m. m. 89: [Antegnelser Museet vedkommende nedskrevne paa Askevold. i August 1845.]

1845

1800-tallet, Zoologi, Geologi, Naturhistorie, Museologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser vedk. Opbevaring af naturhistoriske Gjenstande m. m. 90: [Optegnelse af Naturalier, som kunde afsendes til Universitetets Museum i Christiania.]

1800-tallet, Zoologi, Geologi, Naturhistorie, Museologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser vedk. Opbevaring af naturhistoriske Gjenstande m. m. 91: [Naturhistoriske Skrifter som Bergens Museum bør kjøbe.]

1800-tallet, Zoologi, Geologi, Naturhistorie, Museologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser vedk. Opbevaring af naturhistoriske Gjenstande m. m. 97: [Om nogle Fiske eller Insecter, som ejes i Spiritus af Bergens Museum.]

1800-tallet, Zoologi, Geologi, Naturhistorie, Museologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser vedk. Opbevaring af naturhistoriske Gjenstande m. m. 122: [Sager som ønskes fra Yarrell, i London, til Bytning mod norske Fiske.]

1800-tallet, Zoologi, Geologi, Naturhistorie, Museologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser vedk. Opbevaring af naturhistoriske Gjenstande m. m. 139: [Af de hos Yarrell nævnte Fiske ønskes til Bergens Museum]

1800-tallet, Zoologi, Geologi, Naturhistorie, Museologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser vedk. Opbevaring af naturhistoriske Gjenstande m. m. 144: [Store Indsamlinger af Naturgjenstande, gjorde i Udlandet og sør i fremede Verdensdele i den Seneste Tid.]

1800-tallet, Zoologi, Geologi, Naturhistorie, Museologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

W. F. K. Christie: Plan til en kort Veiledning for dem som besee Bergens Museum.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum

Gjenparter av Leiekontrakter vedk. den Museet i Bergen tilhørende ”Øvre Hauge”. 1840, 1852. Nr. 1

1852-03-16

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum

Gjenparter av Leiekontrakter vedk. den Museet i Bergen tilhørende ”Øvre Hauge”. 1840, 1852. Nr. 2

1840-12-04

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum

Gjenparter av Leiekontrakter vedk. den Museet i Bergen tilhørende ”Øvre Hauge”. 1840, 1852. Nr. 3.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum

Notat

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum

Dokumenter vedk. Konservator Koren og hans Stilling ved Museet. 1.

1851-06-03

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum

G. T. Balander

Dokumenter vedk. Konservator Koren og hans Stilling ved Museet. 2.

1846-03-03

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum

Werner Hosewinckel Christie

Dokumenter vedk. Konservator Koren og hans Stilling ved Museet. 3.

1847-06-15

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum

Werner Hosewinckel Christie

Dokumenter vedk. Konservator Koren og hans Stilling ved Museet. 4.

1845-08

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum

Dokumenter vedk. Konservator Koren og hans Stilling ved Museet. 5

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum

Dokumenter vedk. Konservator Koren og hans Stilling ved Museet. 6

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 1.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 2.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 3.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 4.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 5.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 6

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 7

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 8.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 9.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 10

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 11.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 12.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 13.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 14.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 15

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 16.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 17.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 18.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register