Museumshistorie 118


Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Museumshistorie

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Museumshistorie

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Museumshistorie, Stol, Utskjæringer

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Museumshistorie, Veggteppe

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Museumshistorie, Veggteppe

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Museumshistorie, Veggteppe, Prekestol

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Museumshistorie, Smykke, Brosje, Veggteppe, Krusifiks

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Museumshistorie

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Museumshistorie, Seng

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Museumshistorie, Øks, Sverd

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Gjenstander, Museumshistorie, Brosje, Kors, Belte, Samling, museum

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Museumshistorie, Krukke, Krusifiks

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Museumshistorie, Krukke, Drikkehorn, Skje

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Museumshistorie, Figur

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Museumshistorie, Figur

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Museumshistorie, Døpefont

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Museumshistorie, Utskjæringer

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Museumshistorie, Utskjæringer

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Museumshistorie, Utskjæringer

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Museumshistorie, Utskjæringer

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Museumshistorie, Portrettmaleri

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Museumshistorie, Portrettmaleri

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Museumshistorie, Runeskrift

Jacob Kielland

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 019

1835-09-30

1800-tallet, Museumshistorie, Bergen, Historie, Stavanger, Bergen museum, Urda

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 020

1835-06-25

1800-tallet, Museumshistorie, Bergen, Historie, Bergen museum, Urda, Halden

Jacob Aall

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 022

1835-09-18

1800-tallet, Museumshistorie, Bergen, Historie, Bergen museum, Urda, Arendal

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 023

1835-05-07

1800-tallet, Museumshistorie, Bergen, Historie, Bergen museum, Urda, Kristiansand

Jacob Kielland

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 024

1835-04-02

1800-tallet, Museumshistorie, Bergen, Historie, Stavanger, Bergen museum, Urda

Niels Christian Ditlevsen

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 025

1835-10-21

1800-tallet, Museumshistorie, København, Bergen, Historie, Bergen museum, Urda

Niels Christian Ditlevsen

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 026

1835-10-21

1800-tallet, Museumshistorie, København, Bergen, Historie, Bergen museum, Urda

Jacob Kielland

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 028

1835-03-12

1800-tallet, Museumshistorie, Bergen, Historie, Stavanger, Bergen museum, Urda

Noticer vedk. Bergens Museum i Tiden ca 1830 - 1840. 002

1839-02-09

1800-tallet, Museumshistorie, Bergen, Historie

Noticer vedk. Bergens Museum i Tiden ca 1830 - 1840. 003

1800-tallet, Museumshistorie, Bergen, Historie

Noticer vedk. Bergens Museum i Tiden ca 1830 - 1840. 004

1800-tallet, Museumshistorie, Bergen, Historie

August Konow

Noticer vedk. Bergens Museum i Tiden ca 1830 - 1840. 005

1840-03-23

1800-tallet, Museumshistorie, Bergen, Historie

Noticer vedk. Bergens Museum i Tiden ca 1830 - 1840. 006

1800-tallet, Museumshistorie, Bergen, Historie

Noticer vedk. Bergens Museum i Tiden ca 1830 - 1840. 007

1800-tallet, Museumshistorie, Bergen, Historie

Werner Hosewinckel Christie

Noticer vedk. Bergens Museum i Tiden ca 1830 - 1840. 008

1835-09-09

1800-tallet, Museumshistorie, Bergen, Historie

Wilhelm Frimann Koren Christie

Noticer vedk. Bergens Museum i Tiden ca 1830 - 1840. 009

1835-08-15

1800-tallet, Museumshistorie, Bergen, Historie