Museumshistorie 118


Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Museumshistorie

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Museumshistorie

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Stol, Museumshistorie, Utskjæringer

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Museumshistorie, Veggteppe

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Museumshistorie, Veggteppe

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Museumshistorie, Veggteppe, Prekestol

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Museumshistorie, Smykke, Brosje, Veggteppe, Krusifiks

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Museumshistorie

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Museumshistorie, Bed, Seng

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Museumshistorie, Øks, Sverd

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Gjenstander, Museumshistorie, Brosje, Kors, Belte, Samling, museum

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Museumshistorie, Krukke, jar, Krusifiks

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Museumshistorie, Krukke, jar, Drikkehorn, Skje

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Museumshistorie, Figur

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Museumshistorie, Figur

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Museumshistorie, Døpefont

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Museumshistorie, Utskjæringer

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Museumshistorie, Utskjæringer

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Museumshistorie, Utskjæringer

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Museumshistorie, Utskjæringer

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Museumshistorie, Portrettmaleri

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Museumshistorie, Portrettmaleri

Sophus Tromholt

Fra Oldsagssamlingen i Reykjavik.

Museumshistorie, Runeskrift

Lyder Christian Sagen

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 001

1846-08-10

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Historie, Ålesund

Carl Esaias Rønneberg

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 004

1833-10-18

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Historie, Ålesund

Carl Esaias Rønneberg

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 005

1834-02-19

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Historie, Ålesund

Carl Esaias Rønneberg

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 006

1834-12-09

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Historie, Ålesund

Carl Esaias Rønneberg

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 016

1835-04-11

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Historie, Ålesund

Carl Esaias Rønneberg

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 017

1835-04-11

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Historie, Ålesund

Carl Esaias Rønneberg

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 018

1835-05-12

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Historie, Ålesund

Jacob Kielland

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 019

1835-09-30

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Historie, Stavanger, Bergens Museum, Urda

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 020

1835-06-25

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Historie, Bergens Museum, Urda, Halden

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 021

1835-06-14

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Historie, Bergens Museum, Urda, Tysse

Jacob Aall

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 022

1835-09-18

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Historie, Bergens Museum, Urda, Arendal

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 023

1835-05-07

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Historie, Bergens Museum, Urda, Kristiansand

Jacob Kielland

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 024

1835-04-02

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Historie, Stavanger, Bergens Museum, Urda

Niels Christian Ditlevsen

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 025

1835-10-21

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, København, Historie, Bergens Museum, Urda

Niels Christian Ditlevsen

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 026

1835-10-21

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, København, Historie, Bergens Museum, Urda

Jacob Kielland

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 028

1835-03-12

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Historie, Stavanger, Bergens Museum, Urda

Noticer vedk. Bergens Museum i Tiden ca 1830 - 1840. 002

1839-02-09

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Historie

Noticer vedk. Bergens Museum i Tiden ca 1830 - 1840. 003

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Historie

Noticer vedk. Bergens Museum i Tiden ca 1830 - 1840. 004

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Historie

August Konow

Noticer vedk. Bergens Museum i Tiden ca 1830 - 1840. 005

1840-03-23

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Historie

Noticer vedk. Bergens Museum i Tiden ca 1830 - 1840. 006

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Historie

Noticer vedk. Bergens Museum i Tiden ca 1830 - 1840. 007

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Historie

Werner Hosewinckel Christie

Noticer vedk. Bergens Museum i Tiden ca 1830 - 1840. 008

1835-09-09

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Historie

Wilhelm Frimann Koren Christie

Noticer vedk. Bergens Museum i Tiden ca 1830 - 1840. 009

1835-08-15

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Historie