Forordning 2


Dokumenter 1800 - 1870

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget, Forordning

Jørgine (Georgette) Elisabeth Rosenkrantz

Brev til Christian Magnus Falsen fra svigerinnen Georgette Falsen 31. august 1827

1827-08-31

1800-tallet, Sykdommer, Forordning