Anordning 3


Extract af brand-anordning for Bergens bye, dateret Kjøbenhavn den 16de mai 1707, om alle og enhver af byens indbyggeres pligt i paakommende ildsnød

1800-tallet, Bergen, Brann, Brannforskrift, Forskrift, Anordning, Plikter

Brand-anordning for Bergens bye : Kjøbenhavn den 16de mai 1707

1800-tallet, 1700-tallet, Bergen, Brann, Forskrift, Anordning, Brannvesen