Urda 57


Jacob Kielland

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 019

1835-09-30

1800-tallet, Museumshistorie, Bergen, Historie, Bergens Museum, Stavanger, Urda

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 020

1835-06-25

1800-tallet, Museumshistorie, Bergen, Historie, Bergens Museum, Urda, Halden

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 021

1835-06-14

1800-tallet, Museumshistorie, Bergen, Historie, Bergens Museum, Urda, Tysse

Jacob Aall

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 022

1835-09-18

1800-tallet, Museumshistorie, Bergen, Historie, Bergens Museum, Urda, Arendal

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 023

1835-05-07

1800-tallet, Museumshistorie, Bergen, Historie, Bergens Museum, Urda, Kristiansand

Jacob Kielland

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 024

1835-04-02

1800-tallet, Museumshistorie, Bergen, Historie, Bergens Museum, Stavanger, Urda

Niels Christian Ditlevsen

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 025

1835-10-21

1800-tallet, Museumshistorie, København, Bergen, Historie, Bergens Museum, Urda

Niels Christian Ditlevsen

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 026

1835-10-21

1800-tallet, Museumshistorie, København, Bergen, Historie, Bergens Museum, Urda

Jacob Kielland

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 028

1835-03-12

1800-tallet, Museumshistorie, Bergen, Historie, Bergens Museum, Stavanger, Urda

Røttinn

Noticer vedk. Bergens Museum i Tiden ca 1830 - 1840. 001

1833-10-23

1800-tallet, Bergen, Historie, Urda

Noticer vedk. Bergens Museum i Tiden ca 1830 - 1840. 011

1835-06-15

1800-tallet, Museumshistorie, Bergen, Historie, Urda

Et hefte samt løse Bilag væsentlig vedk. Regnskaber for Urda og Museet. 001

1800-tallet, Museumshistorie, Bergen, Historie, Urda

Løse Bilag væsentlig vedk. Regnskaber for Urda og Museet. 002

1800-tallet, Museumshistorie, Bergen, Historie, Urda

Werner Hosewinckel Christie

Løse Bilag væsentlig vedk. Regnskaber for Urda og Museet. 006

1835-02-28

1800-tallet, Museumshistorie, Bergen, Historie, Urda

Løse Bilag væsentlig vedk. Regnskaber for Urda og Museet. 018

1800-tallet, Museumshistorie, Bergen, Historie, Urda

Daniel Lau; Jonas Wellin

Antikvariske Optegnelser 26

1837-05-22

1800-tallet, Bergen, Bergens Museum, Urda

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 65: [Lysestagen fra Sole paa Jedderen.]

1800-tallet, Bergen, Bergens Museum, Urda

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 87: [Optegnelse]

1800-tallet, Bergen, Bergens Museum, Urda

Wilhelm Frimann Koren Christie

Brever med meddelelser om fund. 01

1800-tallet, Bergen, Historie, Bergens Museum, Urda

Brever med meddelelser om fund. 02

1825

1800-tallet, Bergen, Historie, Bergens Museum, Urda

Brever med meddelelser om fund. 03

1837

1800-tallet, Bergen, Historie, Bergens Museum, Urda

Brever med meddelelser om fund. 04

1826

1800-tallet, Bergen, Historie, Bergens Museum, Urda

Wilhelm Frimann Koren Christie

Brever med meddelelser om fund, samt utkast til beskrivelse over maleriet i Stryen kirke. 05

1800-tallet, Bergen, Historie, Bergens Museum, Urda

Wilhelm Frimann Koren Christie

Brever med meddelelser om fund. 06

1846

1800-tallet, Bergen, Historie, Bergens Museum, Urda

Brever med meddelelser om fund. 07

1800-tallet, Bergen, Historie, Bergens Museum, Urda

Wilhelm Frimann Koren Christie

Brever med meddelelser om fund. 08

1800-tallet, Bergen, Historie, Bergens Museum, Urda

Wilhelm Frimann Koren Christie

Brever med meddelelser om fund. 09

1800-tallet, Bergen, Historie, Bergens Museum, Urda

Jacob Neumann

Brever med meddelelser om fund. 10

1800-tallet, Bergen, Historie, Bergens Museum, Urda

Wilhelm Frimann Koren Christie

Brever med meddelelser om fund. 11

1800-tallet, Bergen, Historie, Bergens Museum, Urda

Wilhelm Frimann Koren Christie

Brever med meddelelser om fund. 12

1800-tallet, Bergen, Historie, Bergens Museum, Urda

Brever med meddelelser om fund. 13

1835

1800-tallet, Bergen, Historie, Bergens Museum, Urda

Wilhelm Frimann Koren Christie

Brever med meddelelser om fund. 14

1800-tallet, Bergen, Historie, Bergens Museum, Urda

Wilhelm Frimann Koren Christie

Brever med meddelelser om fund. 15

1800-tallet, Bergen, Historie, Bergens Museum, Urda

Brever med meddelelser om fund. 16

1830

1800-tallet, Bergen, Historie, Bergens Museum, Urda

Brever med meddelelser om fund. 17

1825

1800-tallet, Bergen, Historie, Bergens Museum, Urda

Brever med meddelelser om fund. 18

1800-tallet, Bergen, Historie, Bergens Museum, Urda

Brever med meddelelser om fund. 19

1800-tallet, Bergen, Historie, Bergens Museum, Urda

Brever med meddelelser om fund. 20

1800-tallet, Bergen, Historie, Bergens Museum, Urda

Brever med meddelelser om fund. 21

1832

1800-tallet, Bergen, Historie, Bergens Museum, Urda