Urda 83

Samlinger knyttet til Urda

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0196
  • ubb-ms-0208
  • ubb-ms-0233
  • ubb-ms-0255
  • ubb-ms-0338
  • ubb-ms-0385

[Diverse dokument knyttet til Bergen Museum 1833-1846]

Brev, Bergen, Bergens museum, Urda

Jacob Kielland

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 019

1835-09-30

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Historie, Stavanger, Bergen museum, Urda

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 020

1835-06-25

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Historie, Bergen museum, Urda, Halden

Jacob Aall

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 022

1835-09-18

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Historie, Bergen museum, Urda, Arendal

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 023

1835-05-07

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Historie, Bergen museum, Urda, Kristiansand

Jacob Kielland

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 024

1835-04-02

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Historie, Stavanger, Bergen museum, Urda

Niels Christian Ditlevsen

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 025

1835-10-21

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, København, Historie, Bergen museum, Urda

Niels Christian Ditlevsen

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 026

1835-10-21

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, København, Historie, Bergen museum, Urda

Jacob Kielland

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 028

1835-03-12

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Historie, Stavanger, Bergen museum, Urda

Røttinn

Noticer vedk. Bergens Museum i Tiden ca 1830 - 1840. 001

1833-10-23

1800-tallet, Bergen, Historie, Urda

Noticer vedk. Bergens Museum i Tiden ca 1830 - 1840. 011

1835-06-15

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Historie, Urda

Et hefte samt løse Bilag væsentlig vedk. Regnskaber for Urda og Museet. 001

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Historie, Urda

Løse Bilag væsentlig vedk. Regnskaber for Urda og Museet. 002

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Historie, Urda

Werner Hosewinckel Christie

Løse Bilag væsentlig vedk. Regnskaber for Urda og Museet. 006

1835-02-28

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Historie, Urda

Løse Bilag væsentlig vedk. Regnskaber for Urda og Museet. 018

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Historie, Urda

[Diverse dokument knyttet til Bergen Museum]

Bergen, Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Bergens museum, Kloster, Kirke, Gulatings lagmenn, Kirkehistorie, Historisk-antikvariske skrifter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Urda, Bergens og Gulatings lagmænd, Justedalens kirke og kald ang.

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 1.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 2.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 3.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 4.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 5.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 6

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 7

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 8.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 9.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 10

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 11.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 12.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 13.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 14.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 15

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 16.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 17.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 18.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 19.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 20.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 21.

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register

Register til Urda. (Fol. 23 ark.) 22

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Museologi, Historie, Bergen museum, Urda, Register