Vannkraftutbygging 66


G.E. Bonde

Fra Rörtransporten. Höyanger

1924-08-09

Trebro, Kraftproduksjon, Trallebane, Vannkraftutbygging, Rørgate

G.E. Bonde

Fra Rörgate. Höyanger

1924-08-09

Kraftproduksjon, Trallebane, Vannkraftutbygging, Rørgate

G.E. Bonde

Grimosdammen

1924-06-19

Landskap, Landscape, Demning, Vannkraftutbygging

G.E. Bonde

Fra Grimsosdammen. Höyanger

1924-06-19

Arbeider, Worker, Demning, Vannkraftutbygging

G.E. Bonde

Fra Grimsosdemningen. Höyanger

1924-06-19

Arbeider, Worker, Demning, Vannkraftutbygging

G.E. Bonde

Grimsosdammen

1924-06-19

Arbeider, Worker, Demning, Vannkraftutbygging

G.E. Bonde

Fra Jetlands-ang.

1924-08-09

Landskap, Landscape, Vannkraftutbygging, Rørgate

G.E. Bonde

Fra Nedre Breidalsvano

1924-08-18

Demning, Vann, Vannkraftutbygging

G.E. Bonde

Nedre Breidal dam

1924-07-18

Arbeider, Worker, Demning, Vannkraftutbygging

G.E. Bonde

Nedre Breidalsdam

1924-07-26

Arbeider, Worker, Demning, Vannkraftutbygging

G.E. Bonde

Nedre Breidalsdam

1924-07-26

Arbeider, Worker, Demning, Vannkraftutbygging

G.E. Bonde

Nedre Breidalsdam

1924-08-12

Landskap, Landscape, Demning, Vannkraftutbygging

G.E. Bonde

Nedre Breidalsdam

1924-08-12

Demning, Vannkraftutbygging

G.E. Bonde

Nedre Breidalsdam

1924-08-12

Landskap, Landscape, Demning, Vannkraftutbygging

G.E. Bonde

Nedre Breidalsdam

1924-08-12

Arbeider, Worker, Demning, Vannkraftutbygging, Spett

G.E. Bonde

Nedre Breidalsdam

1924-08-18

Demning, Vannkraftutbygging

G.E. Bonde

Fra Stentrallebanen, Nedre Breidalen

1924-08-12

Kvinne, Woman, Mann, Man, Jernbaneskinner, Trallebane, Vannkraftutbygging

G.E. Bonde

Fra Stenbruddet, Nedre Breidalen

1924-08-12

Steinbrudd, Vannkraftutbygging

G.E. Bonde

Cementtransport, Nedre Breidal

1924-08-18

Kabelbane, Vannkraftutbygging

G.E. Bonde

Sandtransport, Nedre Breidalen

1924-08-18

Landskap, Landscape, Elv, Vannkraftutbygging

G.E. Bonde

Messen, Nedre Breidalen

1924-08-12

Gruppeportrett, Hund, Vannkraftutbygging

G.E. Bonde

Sandvasking, Nedre Breidalsdam

1924-07-26

Arbeider, Worker, Tønne, Spade, Vannkraftutbygging

G.E. Bonde

Øvre Breidalsdam

1924-07-26

Demning, Vannkraftutbygging

G.E. Bonde

Øvre Breidalen

1924-07-26

Elv, Vannkraftutbygging, Taubane

G.E. Bonde

Taugbaneransport, Øvre Breidalsvo.

1924-08-12

Landskap, Landscape, Mann, Man, Vannkraftutbygging, Taubane

G.E. Bonde

Øvre Breidalsdam

1924-08-12

Arbeider, Worker, Demning, Vannkraftutbygging

G.E. Bonde

Sandvasking. Øvre Breidalen.

1924-07-26

Arbeider, Worker, Demning, Vannkraftutbygging

G.E. Bonde

Øvre Breidalsdam

1924-07-26

Demning, Vannkraftutbygging

G.E. Bonde

Øvre Breidalsdam

1924-07-26

Demning, Vannkraftutbygging

G.E. Bonde

Øvre Breidalsdam

1924-08-20

Demning, Vannkraftutbygging

G.E. Bonde

Fra Øvre Breidalsdam. Höyanger

1924-08-20

Robåt, Demning, Vann, Vannkraftutbygging

G.E. Bonde

Sandtransport, Øvre Breidalsdam

1924-08-20

Demning, Pram, Vannkraftutbygging

G.E. Bonde

Fra Nedre Breidalsvo.

1924-08-13

Robåt, Mann, Man, Vann, Roer, Ryggsekk, Vannkraftutbygging

G.E. Bonde

Fra Øvre Breidalvo.

1924-08-13

Robåt, Demning, Vann, Roer, Vannkraftutbygging

G.E. Bonde

Fra Eriksdalen Hotel

1924-08-14

Landskap, Landscape, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Vannkraftutbygging

G.E. Bonde

Skogbakkedam, Höyanger

1924-10-01

Arbeider, Worker, Gruppeportrett, Demning, Vannkraftutbygging

G.E. Bonde

Skogbakkeos

1924-09-24

Demning, Vannkraftutbygging

G.E. Bonde

Skogbakkeos

1924-09-24

Arbeider, Worker, Demning, Vannkraftutbygging

G.E. Bonde

Dam Skogbakke-os

1924-09-24

Arbeider, Worker, Demning, Vannkraftutbygging

G.E. Bonde

Nedre Breidalsdam

1924-09-11

Landskap, Landscape, Demning, Vannkraftutbygging

G.E. Bonde

Nedre Breidalsdam

1924-09-11

Landskap, Landscape, Demning, Vannkraftutbygging

G.E. Bonde

Nedre Breidalsdam

1924-09-23

Landskap, Landscape, Demning, Vannkraftutbygging

G.E. Bonde

Nedre Breidalsdam

1924-09-18

Demning, Vannkraftutbygging

G.E. Bonde

Nedre Breidaldam

1924-10-04

Demning, Vannkraftutbygging

G.E. Bonde

Øvre Breidalen

1924-09-24

Landskap, Landscape, Vannkraftutbygging

G.E. Bonde

Øvre Breidalsdam

1924-09-24

Demning, Vannkraftutbygging

G.E. Bonde

Øvre Breidalsdam

1924-09-25

Arbeider, Worker, Demning, Vannkraftutbygging

Ingebrigt Lunde

Totland oktober 1909. Bergen kraftanlægs Funktionærboliger

Bolighus, Residential Building, Vannkraftutbygging

Atelier KK

Kart over nedslagsfeltet for Hattebergsvasdraget Rosendal

Kart, Map, Vannkraftutbygging

Atelier KK

Oversigtskart over nedslagsfeltet

Kart, Map, Vannkraftutbygging