Diplom

Dato: 1595-02-09Signatur: ubb-1595-02-29


Eies av Universitetsbiblioteket i Bergen

Tore Guttormssøn bytter med Nils Knudssøn sitt odelsgods, av skyld en hud, i Foss i Bjelland kirkesogn. Til gjengjeld får han av skyld en hud i Nærebø og så meget som Nils eiet i Stalleland og Øye i Landvik kirkesogn i Nednes len (Aust Agder). Dette var hans kvinnes rette gods. Som mellomlegg måtte Tore gi Nils 35 daler.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Eiendomshandel, Gård, Skifte, Odel, Odelsgods, Gods

Relatert til: Tore Guttormssønn, Nils Knudssønn

Er en del av

Diplomsamlingen

Diplom- og dokumentsamlingen omfatter 1250 nummer, og er antag... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament
  • Segl og seglremmer

comments powered by Disqus