DiplomSignatur: ubb-diplom-0006


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Haakon Dan, kongens ombudsmann på Ringerike, lovverner i anledning av bygselsmannens klage kongens gård Naudgengsrud mot all ulovlig bruk

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Relatert til: Haakon Dan

Tilknyttede steder

Fysisk beskrivelse

  • 80
  • 250
  • God
  • Pergament, segl mangler.

comments powered by Disqus