Diplom

Dato: 1352-06-30

Laget mellom 1352-06-29 og 1352-07-01Signatur: ubb-diplom-0037Gå til side:

Biskop Gisbrikt i Bergen tilstår de botferdige, som på visse festdager besøker St. Albans kapell på Fimreite (i Sogn), 20 dagers avlat.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnet botferdig

Fysisk beskrivelse

  • 97
  • 222
  • Pergament, segl mangler.
  • Brevet er på latin; et av de få latinske brev i samlingen.

comments powered by Disqus