Diplom

Dato: 1361-05-26Signatur: ubb-diplom-0041


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Fire menn kunngjør, at Torer på Ims, hans hustru og sønn solgte til Halvard Eirikssøn på Helgøya (Sjernarøy sogn) en del av gården Ystebø på Vennestrand i Jelsa skiprede (Ryfylke), samt stadfestet sønnen Eysteins salg av en annen del av samme gård.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnene kunngjør, salg

Tilknyttede steder

Fysisk beskrivelse

  • 126
  • 241
  • God
  • Avskrift ved major Nils Griis Alstrup Dahl ligger i Ms 67 b 45 a.
  • Pergament, levning av 1. segl.
  • Stiftamtmann W.F.K. Christies oversettelse er vedlagt.

comments powered by Disqus