DiplomSignatur: ubb-diplom-0056


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnene Salg, kunngjør

Relatert til: Åsa Håvardsdatter , Olav Oddsson

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, alle segl mangler.

comments powered by Disqus