DiplomSignatur: ubb-diplom-0088


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Magnus Assurssøn og Bergulf Hallessøn gjør kjent at Halvard Eirikssøn og Ragna Steinarsdatter solgte til Holgeir Kvikssøn 3 ½ månedsbol i Haugen og Vik i Samla herred i Jondal sogn i Hardanger.

Relatert til: Holgeir Kvikssøn , Ragna Steinarsdatter, Halvard Eirikssøn , Bergulf Hallessøn , Magnus Assurssøn

Tilknyttede steder

Fysisk beskrivelse

  • 97 mm
  • 233 mm
  • Pergament, seglene mangler.

comments powered by Disqus