Diplom

Dato: 1449-10-20Signatur: ubb-diplom-0125


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Bergens lagmann Jon Olafssøn tilkjenner Margreta Håvardsdatter retten til gården Øfstus på Varaldsøy i Kvinnherrad, som sammen med annet av Håvard Arvidssøns gods i Norge i lang til hadde vært pantsatt til Birgitta Jonsdatter.
Holcks gave.

Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 911.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Fysisk beskrivelse

  • Papir, seglene mangler.

comments powered by Disqus