DiplomSignatur: ubb-diplom-0716Gå til side:

Olluf Ollufdssøn på Gjøastein i Borstarnd åtting på Voss kunngjør, at han har solgt til sin bror, Jørgen Olluffssøn på Hefte i Borstrand åtting, sitt odelsgods i samme Hefte. Han takker for god betaling. Lensmann Tosten Lauritssønn Finne, Jørgen Mosefinn, Knut Honve, Iver Li, Halle Ygre og Siver Dukstad har forseglet brevet.


comments powered by Disqus