Manuskript skapt av

Dato: 1844-06-24Signatur: ubb-ms-0167-03-11-1-06


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Relatert til: Georg Hveding

Tilknyttede steder


comments powered by Disqus