Tradisjonell byggeskikk 57


Anders Beer Wilse

Bergen. I Bredsgaarden

1902-07-12

Mann, Postkort, Arbeider, Tønne, Tørrfisk, Smalgang, Tørrfisklager, Tradisjonell byggeskikk

Jacob Blaauw Kooter

Arbeidere

Arbeider, Tradisjonell byggeskikk

Jacob Blaauw Kooter

Bygd

Bonde, Bondekone, Tradisjonell byggeskikk

Jacob Blaauw Kooter

Gårdsplass

Barn, Gårdsplass, Tradisjonell byggeskikk

Jacob Blaauw Kooter

Samling i bygd

Folkemengde, Bygd, Folkeliv, Tradisjonell byggeskikk

Jacob Blaauw Kooter

Gårdsplass

Gårdsplass, Tradisjonell byggeskikk

Jacob Blaauw Kooter

To menn

Landskap, Mann, Tradisjonell byggeskikk

Jacob Blaauw Kooter

Bygning

Tradisjonell byggeskikk

Jacob Blaauw Kooter

Landsbygd

Mann, Barn, Bygd, Tradisjonell byggeskikk

Jacob Blaauw Kooter

Kaptein

Mann, Uniform, Skipsdekk, Portrett, Tradisjonell byggeskikk

Jacob Blaauw Kooter

Eldre kvinneportrett

Hverdagsklær, Eldre kvinneportrett, Tradisjonell byggeskikk

Jacob Blaauw Kooter

Byggeskikk

Arkitektur og byggeskikk, Tradisjonell byggeskikk, Byggekunst

Jacob Blaauw Kooter

Byggeskikk

Arkitektur og byggeskikk, Tradisjonell byggeskikk, Byggekunst

John Bernhard Rekstad

[Holmen gård på Tretten i Gudbrandsdalen]

Gård, Bolighus, Tradisjonell byggeskikk

John Bernhard Rekstad

[Snerle telefonstasjon]

Mann, Gård, Hest, Bolighus, Telegrafbygning, Torvtak, Tradisjonell byggeskikk

John Bernhard Rekstad

[Fra Bjølstad]

Mann, Gård, Torvtak, Gårdsrom, Tradisjonell byggeskikk

Knud Knudsen

Et Stabur paa Mittveit, Voksli i Telemarken.

Loft, Tradisjonell byggeskikk

Knud Knudsen

Stabur paa Hustveit i Telemarken

Kvinne, Skigard, Stabbur, Loft, Tradisjonell byggeskikk

Knud Knudsen

Stabur paa Bredland i Telemarken

Mann, Kvinne, Vann, Loft, Tradisjonell byggeskikk

Knud Knudsen

Stabur paa Hustveit i Telemarken

Kvinne, Tregrind, Skigard, Stabbur, Loft, Trekjørel, Tradisjonell byggeskikk

Knud Knudsen

Parti fra Moen ved Tinoset i Telemarken.

Gård, Laft, Uthus, Slipestein, Loft, Tradisjonell byggeskikk

Knud Knudsen

Parti fra Moen ved Tinoset i Telemarken.

Slipestein, Stabbur, Loft, Stabburstrapp, Tradisjonell byggeskikk

Knud Knudsen

Stabur paa Gjældhus, Næsland i Telemarken- antagelig Norges ældste private Træbygning mærket med Aar

Stabbur, Tradisjonell byggeskikk

Knud Knudsen

Parti fra Bolkesjø, Telemarken.

Uthus, Stabbur, Tradisjonell byggeskikk

Knud Knudsen

Parti fra Bolkesjø, Telemarken.

Uthus, Tregjerde, Loft, Tradisjonell byggeskikk

Knud Knudsen

Stabur paa Bolkesjø, Telemarken

Stabbur, Tradisjonell byggeskikk

Knud Knudsen

Parti af Botten, Telemarken

Gård, Stabbur, Tradisjonell byggeskikk

Knud Knudsen

Stabur paa Botten i Telemarken

Flaggstang, Stabbur, Tradisjonell byggeskikk

Knud Knudsen

Stabur paa Botten i Telemarken

Flaggstang, Stabbur, Tradisjonell byggeskikk

Knud Knudsen

Stabur paa Bredland, Telemarken

Stabbur, Tradisjonell byggeskikk

Knud Knudsen

Stabur paa Bredland, Telemarken

Stabbur, Tradisjonell byggeskikk

Knud Knudsen

Stue paa Bredland, Telemarken

Gård, Stue, Tradisjonell byggeskikk

Knud Knudsen

Stabur paa Gjelhus Næsland i Telemarken. Antagelig Norges ældste Træbygning,med Aarstallet 1115

Stabbur, Tradisjonell byggeskikk

Knud Knudsen

Parti af Vestfjorddalen med Gaustafjeld, Telemarken

Gård, Uthus, Tun, Hesje, Stabbur, Tradisjonell byggeskikk

Knud Knudsen

Parti fra Vik mod Bolkesjø, Telemarken

Gård, Stabbur, Tradisjonell byggeskikk

Knud Knudsen

Gammel Stue, Telemarken

Mann, Kvinne, Hverdagsklær, Utskjæringer, Stue, Tradisjonell byggeskikk

Knud Knudsen

Stabur paa Bolkesjø, Telemarken

Stabbur, Tradisjonell byggeskikk

Knud Knudsen

Skydsskifte Hæggestøl, Telemarken

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Loft, Tradisjonell byggeskikk

Knud Knudsen

Stabur (fra 1721) paa Hæggestøl, Telemarken.

Stabbur, Loft, Tradisjonell byggeskikk

Knud Knudsen

Stue og Stabur paa Bredland, Telemarken.

Gård, Tun, Stabbur, Stue, Tradisjonell byggeskikk

Knud Knudsen

Stabur paa Bredland, Telemarken.

Mann, Slede, Utskjæringer, Loft, Tradisjonell byggeskikk

Knud Knudsen

Stabur paa Bredland, Telemarken

Vann, Stabbur, Loft, Tradisjonell byggeskikk

Knud Knudsen

Parti af Vestfjorddalen og Gaustafjeld, Telemarken.

Gård, Steingjerde, Loft, Tradisjonell byggeskikk

Knud Knudsen

Parti af Vestfjorddalen og Gaustafjeld, Telemarken.

Gård, Fjell, Steingjerde, Loft, Tradisjonell byggeskikk

Knud Knudsen

Udsigt mod Bolkesjø fra Vik, Telemarken.

Gård, Laft, Uthus, Håndkjerre, Stabbur, Tradisjonell byggeskikk

Knud Knudsen

En Gammel Stue fra Telemarken

Laft, Kipe, Utskjæringer, Stue, Tradisjonell byggeskikk

Knud Knudsen

Stabur paa Bolkesjø, Telemarken.

Håndkjerre, Utskjæringer, Stabbur, Tradisjonell byggeskikk

Knud Knudsen

Parti fra Bolkesjø, Telemarken

Gård, Uthus, Kornstaur, Tradisjonell byggeskikk

Knud Knudsen

Parti fra Bolkesjø, Telemarken

Gård, Uthus, Kornstaur, Tradisjonell byggeskikk

Knud Knudsen

Hovstuen paa Bygdø ved Kristiania

Museum, Bygninger, Våningshus, Tømmerbygning, Tradisjonell byggeskikk