Rør 21


Ukjent

[Ladegaardens dampbakeri]

Bakeri, Badebørste, Dusj, Rør, Badekar

Ukjent

[Ladegaardens dampbakeri]

Bakeri, Spade, Ovn, Rør

Ralph L. Wilson

[Arbeide med rør]

Verktøy, Arbeider, Yrkesklær, Rør, El-, gass- og vannforsyning, Rørlegger

Ralph L. Wilson

[Arbeide med rør]

Verktøy, Arbeider, Yrkesklær, Rør, El-, gass- og vannforsyning, Rørlegger

Ralph L. Wilson

[Storediket, inntak]

Kvinne, Rør, Demning

Ralph L. Wilson

[Lageret til Vestlandske Cementstøperi]

Reperbane, Rør, El-, gass- og vannforsyning, Kloakkrør, Sementstøperi

Ralph L. Wilson

[Fra arbeidet med Tarlebødemmningen og Storediket]

Verktøy, Anleggsarbeider, Yrkesklær, Rør, El-, gass- og vannforsyning, Rørlegger

Ukjent

[Bygging av reduksjonskammer]

Byggeplass, Grunnmur, Arbeider, Rør, Forskaling, El-, gass- og vannforsyning, Murstein

Ralph L. Wilson

[Oppbygging etter bybrannen 1916]

Veianlegg, Gjenreising og sanering, Brakker, Branntomt, Rør

Ukjent

[To personer avbildet ved vannledning]

Mann, Fjell, Rør

Atelier KK

[Kong Oscars gate 4]

Gatelys, Bakgård, Rør, Rørlegger, Rørlæggere, Varelager

Atelier KK

[Kong Oscars gate 4. Soilrørlager]

Rør, Rørlegger, Rørlæggere, Varelager

Atelier KK

[Nygårdsgaten 10]

Lager, Arbeider, Rør, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Nedlegging av kabelblokker i brannstrøket.]

Kran, Arbeider, Gjenreising og sanering, Rør, Grøft, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Nedlegging av kabelblokker i brannstrøket.]

Kran, Arbeider, Gjenreising og sanering, Rør, Grøft, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Parti fra Nymark. Rørledning. Rekkehus]

Oversiktsbilde, Fabrikk, Skur, Rør, Rekkehus

Atelier KK

[Bergen Veivesen]

Hest, Hestekjerre, Skur, Arbeider, Gjenreising og sanering, Spade, Arbeidsklær, Rør

Knud Knudsen

[Fossefall fra demning]

Foss, Trekasse, Rør, Demning

Knud Knudsen

[Fossefall fra demning]

Foss, Trekasse, Rør, Demning

Ralph L. Wilson

Tur til Notodden og Rjukan 1927. Ledning ved Svælgfos kraftanlæg

Rør, Kraftproduksjon