Rør 27


Ukjent

[Ladegaardens dampbakeri]

Bakeri, Badebørste, Dusj, Rør, Badekar

Ukjent

[Ladegaardens dampbakeri]

Bakeri, Spade, Ovn, Rør

Ralph L. Wilson

[Arbeide med rør]

Arbeider, Verktøy, Yrkesklær, Rør, El-, gass- og vannforsyning, Rørlegger

Ralph L. Wilson

[Arbeide med rør]

Arbeider, Verktøy, Yrkesklær, Rør, El-, gass- og vannforsyning, Rørlegger

Ralph L. Wilson

[Storediket, inntak]

Kvinne, Rør, Demning

Ralph L. Wilson

[Lageret til Vestlandske Cementstøperi]

Reperbane, Rør, El-, gass- og vannforsyning, Kloakkrør, Sementstøperi

Ralph L. Wilson

[Fra arbeidet med Tarlebødemmningen og Storediket]

Verktøy, Anleggsarbeider, Yrkesklær, Rør, El-, gass- og vannforsyning, Rørlegger

Ukjent

[Bygging av reduksjonskammer]

Arbeider, Byggeplass, Grunnmur, Rør, Forskaling, El-, gass- og vannforsyning, Murstein

Ukjent

[Svartediksstemmen]

Byggeplass, Anleggsarbeider, Rør, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Kloakk- og vannledning legges fra Formanns vei til Uren]

1922-05-22

Rør, Rørgate, El-, gass- og vannforsyning, Kloakkrør

Ukjent

[Kloakk- og vannledning legges fra Formanns vei til Uren]

1922-05-22

Bolighus, Steinmur, Trillebår, Rør, El-, gass- og vannforsyning, Kloakkrør

Ukjent

[Svartediksstemmen]

Byggeplass, Stillas, Anleggsarbeider, Rør, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Svartediksstemmen]

Byggeplass, Stillas, Anleggsarbeider, Rør, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Ukjent

[Svartediksstemmen]

Byggeplass, Stillas, Anleggsarbeider, Rør, Demning, El-, gass- og vannforsyning

Ralph L. Wilson

[Oppbygging etter bybrannen 1916]

Veianlegg, Gjenreising og sanering, Brakker, Branntomt, Rør

Ukjent

[To personer avbildet ved vannledning]

Mann, Fjell, Rør

Atelier KK

[Kong Oscars gate 4]

Gatelys, Bakgård, Rør, Rørlegger, Rørlæggere, Varelager

Atelier KK

[Kong Oscars gate 4. Soilrørlager]

Rør, Rørlegger, Rørlæggere, Varelager

Atelier KK

[Nygårdsgaten 10]

Arbeider, Lager, Rør, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Nedlegging av kabelblokker i brannstrøket.]

Arbeider, Kran, Gjenreising og sanering, Rør, Grøft, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Nedlegging av kabelblokker i brannstrøket.]

Arbeider, Kran, Gjenreising og sanering, Rør, Grøft, Sementstøperi, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Parti fra Nymark. Rørledning. Rekkehus]

Oversiktsbilde, Fabrikk, Skur, Rør, Rekkehus

Atelier KK

[Bergen Veivesen]

Arbeidsklær, Hest, Hestekjerre, Arbeider, Skur, Gjenreising og sanering, Spade, Rør

Knud Knudsen

[Fossefall fra demning]

Foss, Trekasse, Rør, Demning

Knud Knudsen

[Fossefall fra demning]

Foss, Trekasse, Rør, Demning

Ralph L. Wilson

Tur til Notodden og Rjukan 1927. Ledning ved Svælgfos kraftanlæg

Rør, Kraftproduksjon